De huidige Amsterdamse raad telt 45 raadsleden uit acht fracties. De coalitie wordt gevormd door D66 (14 zetels), VVD (6 zetels) en SP (6 zetels). De overige zetels zijn als volgt: PvdA (10 zetels), GroenLinks (6) en Partij voor de Dieren, CDA en Partij van de Ouderen met elk 1 zetel.

Lees meer...

Lijst 1

Amsterdam moet een realistisch beleid voeren ten aanzien van drugsgebruik. Het gebruik zal niet verdwijnen maar gezondheidsproblemen en overlast kunnen wel verminderd worden. D66 ziet niets in beleid dat louter bestaat uit repressie. Dat beleid heeft wereldwijd steeds gefaald. Mensen blijven drugs gebruiken, en beleid dat uitgaat van het wensdenken dat door repressie niemand drugs zal gebruiken laat veel Amsterdammers in de steek.

Lees meer...

Lijst 2

Amsterdam hanteert al jaren een nuchter drugsbeleid. We bestrijden echte drugscriminaliteit en bevorderen de gezondheid. Zonder meteen iedereen te criminaliseren maken we ons wel zorgen over harddrugsgebruik onder jongeren.

Lees meer...

Lijst 3

Coffeeshops voldoen aan een vraag en beperken illegale straathandel. Door coffeeshops te sluiten neemt mogelijk overlast op straat verder toe.

De Amsterdamse VVD steunde in 2014 een motie om wietteelt te reguleren omdat dit beter is voor de volksgezondheid; (betere controle over de kwaliteit van het product) en voor de veiligheid (minder criminaliteit, minder inzet politie, bonafide ondernemers). 

Lees meer...

Lijst 4

Coffeeshopbeleid - Om de handel in drugs op straat en de daarbij behorende criminaliteit te voorkomen is het van belang dat coffeeshops hun open karakter behouden en dat ze verspreid zijn over de stad. De gemeente pleit bij de regering voor regulering van de wietteelt, zodat er een einde komt aan het gedoogbeleid dat leidt tot criminaliteit en wietplantages onder brandgevaarlijke omstandigheden.

Lees meer...

Lijst 5


Er komt een gemeentelijk keurmerk voor coffeeshops die een gesloten systeem met ecologische wiettelers hebben, de leeftijdsgrens strikt handhaven en goede voorlichting geven.
De gemeente steunt de oprichting van cannabis social clubs. 

Lees meer...

Lijst 6


De Partij voor de Dieren is tegen een verbod op softdrugs. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen. Wij pleiten voor de legalisering van softdrugs en voor een minder restrictief softdrugsbeleid in Europa. De Partij voor de Dieren is tegen een betuttelende overheid. De keuze om al dan niet softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid van de individuele burger. 

Lees meer...

Lijst 7

De stad kampt met veel overlast-gevend gedrag. Mensen zijn hinderlijk dronken of blowen, verkopen (nep)drugs, spuiten graffiti, gooien rommel op straat, enzovoort. Wij willen een herziening van het gemeentelijke sanctiebeleid. Voor een aantal van de overtredingen in de APV mogen de boetes omhoog.

Lees meer...

Lijst 9 

"Er hoeven geen nieuwe coffeeshops meer bij te komen en de bestaande coffeeshops zullen bij zware overtredingen gesloten worden. "

Lees meer...

Lijst 12


Het handhaven van drugsverboden kost ruim de helft van de opsporingscapaciteit. Daarnaast blijkt het niet te werken. Niemand gebruikt hierdoor minder drugs, en waar vraag is, komt aanbod. De ‘war on drugs’ heeft juist veel negatieve bijeffecten.

Lees meer...

Lijst 13

Veel problemen met de jeugd zijn mede een gevolg van verslaving aan verdovende middelen. Anders gezegd: verslaving is zowel oorzaak als gevolg van veel ellende. Mensen hebben de verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl te ontwikkelen drugs passen hier niet bij.

Lees meer...

Lijst 14

Forum voor Democratie is voor modernisering van het soft-en harddrugsbeleid. Het huidige beleid bereikt het tegengestelde van wat wordt beoogd. Het leidt tot onbedoelde en ongewenste consequenties en staat een effectieve aanpak van gezondheidsproblematiek, criminaliteit en overlast in de weg.

Lees meer...

Lijst 16 

"Cannabis moet vrij verkocht kunnen worden, zoals in andere delen van de wereld al gebeurt." (via de Amsterdamse stemwijzer)

Lees meer...

Lijst 19

Geen softdrugsparagraaf.
Via de huidige coalitie wel noodzakelijkerwijze ingestemd met wietteelt experimenten. De ChristenUnie vraagt altijd om nadrukkelijke aandacht voor preventie i.v.m jeugd die drugs consumeert & verslaving.

Lees meer...

Lijst 25

"Hasj moet vrij verhandelbaar zijn. Wij willen een half miljoen uittrekken voor wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van het niet meer strafbaar stellen van de handel in en het gebruik van verdovende middelen, ook al zou dit leiden tot banenverlies in de criminele sector. De vrijkomende politiecapaciteit kan elders ingezet worden." (via de Amsterdamse stemwijzer)  

Lijst 26

"Betere spreiding van coffeeshops moet mogelijk zijn. Daarnaast mag iedere Amsterdammer vijf wietplanten laten groeien en bloeien."

• Softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en strikte voorwaarden en met vergunning. 

Lees meer...

Lijst 28

"Er moeten coffeeshops blijven bestaan. Het huidig bevriezingsbeleid willen we voortzetten in buurten waar erg veel coffeeshops zijn." (via de Amsterdamse stemwijzer)

Dit is alles