De gemeenteraad bestaat uit 39 leden van acht verschillende politieke partijen. De coalitie wordt gevormd door VVD (8 zetels) CDA (8 zetels) en Venlokaal (4 zetels). De andere fracties zijn: PvdA (7 zetels). Lokale democraten (4 zetels), SP (4 zetels), D66 (2 zetels) en Groen Links (2 zetels)

Ook verkiesbaar in Venlo zijn:

SP Venlo lijst 5
50PLUS lijst 8
PVV Venlo lijst 9

De uitkomst van de verkiezingen van 21 maart 2018 is in Venlo als volgt: EEnlokaal 7 zetels, CDA 7 zetels, VVD 6 zetels, PvdA, SP en PVV met elk 4 zetels, 50+ en GroenLinks met elk 3 zetels en D66 heeft een zetel.

Drugsbeleid is in de eerste plaats een zaak van de rijksoverheid. Het drugsbeleid en de inzet van de gemeente is primair gericht op gezondheid van jongeren en het terugdringen van overlast. Wietteelt in woningen wordt actief opgespoord en bestreden. De mogelijkheden van gereguleerde wietteelt zullen worden bekeken. Venlo staat open voor een proef in dit kader. 

Lees meer...

Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs is fors toegenomen, met alle risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en de veiligheid. Hoe groot de belangen zijn, mag blijken uit de genadeloze afrekeningen die in het milieu plaatsvinden en de bedreigingen aan het adres van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders. Voor Venlo betekent dit:

Lees meer...

Het wietteelt experiment zal een grote stap op weg zijn naar een gecoördineerde aanpak van de drugscriminaliteit door politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en FIOD en andere opsporingsdiensten. Burgemeester Antoin Scholten is groot voorvechter van de gecoördineerde aanpak.

Lees meer...

 

Meer preventie op scholen over bijv. drugs, criminaliteit, gehoorbeschadiging, alcohol etc.
De overlast van drugsrunners terugdringen.
Clustering van Coffeeshopactiviteiten aan de rand van de stad.

Lees meer...

 

Drugscriminaliteit en overlast van kamerbewoning hebben vaak een relatie. De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat beleid en vergunningverlening up-to-date zijn om daarmee overlast al op voorhand te kunnen beperken. Hoog tijd voor een gerichte aanpak waarbij natuurlijk de politie en het OM partners zijn die fors mee moeten investeren in tijd en menskracht.

Lees meer...

 

Geen softdrugsparagraaf bij Groen Links in Venlo


Standpunt softdrugs Groen Links landelijk: 
Groen Links wil teelt en handel van softdrugs legaliseren. Op die manier neemt de drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Nu wordt bezit en gebruik nog gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie.

Lees meer...
Dit is alles