De gemeenteraad van Terneuzen heeft 31 raadsleden verdeeld over 11 fracties. TOP/Gemeentelangen (10 zetels), CDA (5 zetels) en PvdA (2 zetels) vormen de coalitie. Andere fracties zijn VVD (2 zetels), ChristenUnie (2 zetels), 55terneuzen (2 zetels), D66 (2 zetels), SGP (2 zetels), Groen Links (1 zetel), Provinciaal Belang Zeeland (1 zetel) en Sociaal Terneuzen (2 zetels).

Uitslag van 21 maart 2018: TOP/Gemeentebelangen 7, CDA 6, PVV 4 zetels, PvdA 3, VVD 3, ChristenUnie 2 zetels, D66, SGP, GroenLinks en SP met elk een zetel.

Verder waren verkiesbaar: PVV Goes lijst 10 & 50PLUS lijst 12.

Op 1 maart was er een commissievergadering in de gemeenteraad van Terneuzen daarbij werd onder agendapunt 3 ingesproken over het drugsbeleid in Terneuzen. Een mogelijke tweede coffeeshop in Terneuzen en de landelijke wietteeltexperimenten kwamen ter sprake, zie archiefstream: https://terneuzen.raadsinformatie.nl/vergadering/473068/commissie%20Bestuur%20en%20Middelen%20%20%20%20%20%20%20%20%2001-03-2018 

Lijst 4

Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente moet actief gebruik maken van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft. Geen nadere softdrugsparagraaf.

Lees meer...

Lijst 7

D66 vindt dat het gebruik van alcohol of softdrugs een eigen keuze is. Hier hoort wel goede voorlichting bij, want mensen kunnen pas een keuze maken als ze weten wat de gevolgen zijn. D66 vindt het wél belangrijk om de gezondheidsschade te verminderen. Daarom willen we naast goede voorlichting een veilig en gereguleerd aanbod van softdrugs.

Lees meer...

Lijst 8

De SGP vraagt speciale aandacht voor het verslavingsbeleid. Er bestaan veel vormen van verslaving. Vooral verslaving aan alcohol, drugs, roken en gokken vragen gerichte behandeling. Verslaving vormt een bedreiging voor de gezondheid en het toekomstperspectief van de betrokkene en leidt soms ook tot openbare overlast.

Lees meer...

Lijst 14

Wat het gedoogbeleid ten aanzien van de verkoop van softdrugs betreft willen we de huidige praktijk blijvend toetsen aan de oorspronkelijke doelstelling van het gedoogbeleid. We hebben een coffeeshopbeleid dat ontoereikend is. Het was ooit de bedoeling de handel in cannabisproducten te scheiden van de (straat)handel in harddrugs.

Lees meer...
Dit is alles