De gemeenteraad van Maastricht bestaat uit 39 raadsleden, verdeeld over 10 politieke partijen.
De coalitie wordt gevormd door D66 (5 zetels), SP (5 zetels), Groen Links (4 zetels) VVD (3 zetels) en Senioren Partij Maastricht (6 zetels). De andere Maastrichtse fracties zijn: PvdA (3 zetels), CDA (7 zetels), Partij Veilig Maastricht (2 zetels), Maastrichtse Volkspartij, Liberale Partij Maastricht, Den Broeder en Lijst Es Sadki die elk een zetel hebben.

Ook verkiesbaar in Maastricht zijn: 

PvdA lijst 4 
50PLUS lijst 12
Maastrichtse Volks Partij lijst 9 
Liberale Partij Maastricht lijst 10
M:OED lijst 11
Sociaal Actieve Burgerpartij (SAB) lijst 13
PVV Maastricht lijst 14

L1 met Burgemeester Annemarie Penn en Peter Hendriks coffeeshopondernemer in Sittard-Geleen en Roermond over de gereguleerde wietteeltexperimenten (archief november 2017): https://l1.nl/avondgasten-legale-wietteelt-132438/

De uitslag in Maastricht is na 21 maart 2018 als volgt na een hertelling: CDA, D66, SPM en Groen Links met elk 5 zetels, PvdA, VVD, SP en PVM met elk 3 zetels, MOED en PVV hebben 2 zetels en SAB, 50+ en LPM met elk een zetel. 

Lijst 1

Doorzetten spreidingsbeleid coffeeshops.
Overlast drugsdealers dient met kracht bestreden te worden. Buitenlanders dienen uit coffeeshops geweerd te worden. De aanvoer van drugs dient uit de criminaliteit gehaald te worden. Voorlichting en preventie omtrent de gezondheidsrisico's verbonden aan drugsgebruik worden geïntensiveerd.

Lees meer...

Lijst 2

Geen softdrugsparagraaf bij CDA Maastricht. Landelijk standpunt: Het CDA wil de koffieshops sluiten. Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen.

Lees meer...

Lijst 3

D66 is voorstander van het reguleren van de wietteelt. Het is vreemd dat softdrugs wel verkocht mogen worden, maar dat de inkoop niet geregeld is. Daarom is D66 voor het regelen van ‘de achterdeur’ en voorstander van deelname van Maastricht aan het experiment met een gemeentelijke wietkwekerij. Door te werken met een gemeentelijke licentie voor het kweken van wiet kan er ook beter gecontroleerd worden op het THC- gehalte en de kwaliteit. D66 ziet dit als een opstap naar gereguleerde, legale verkoop van softdrugs.

Lees meer...

Lijst 4

(Soft)drugs: Het standpunt van de SP is dat de verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Aan de vreemde situatie moet een einde komen, dat softdrugs wel verkocht, maar niet geteeld mogen worden. Het wordt steeds duidelijker dat legalisering grote voordelen heeft. Zo kunnen er eisen en beperkingen worden gesteld en zijn kwaliteitscontroles mogelijk.

Lees meer...

Lijst 6

GroenLinks is vóór legalisering van softdrugs. Maastricht draagt bij aan de beweging voor legalisering en werkt actief mee aan landelijke experimenten op dit terrein. Wij blijven ons inzetten voor het spreidingsbeleid. Het ingezetenencriterium moet overboord: het criminaliseert bezoekers van buiten Nederland en maakt het onnodig moeilijk voor de Nederlandse bezoekers van onze stad om een coffeeshop te bezoeken.

Lees meer...

Lijst 7

Het huidige gedoogbeleid zorgt voor onduidelijkheid voor burgers en gemeenten. Alle coffeeshops in Nederland dienen zich aan dezelfde regels te houden. Zolang er landelijk geen duidelijkheid is over het coffeeshopbeleid, is PVM tegenstander van het i-criterium. 

Lees meer...

Lijst 8

De VVD is onverkort voorstander van een strenge en actieve aanpak van drugsrunners en een handhaving van het “ingezetenencriterium”, omdat vooral dit laatste zichtbaar heeft geleid tot een vermindering van de drugsoverlast. Hennepkwekerijen dienen te worden opgerold en de sluiting van drugspanden moet streng worden voortgezet. 

Lees meer...
Dit is alles