Leeuwarden 22 November 2017

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 November 2017

Op 1 januari 2018 werden de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân samengevoegd tot drie nieuwe gemeenten: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Daarom werden er voor die tijd, op 22 november 2017, gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

De redactie van de Cannabis-Kieswijzer analyseerde de partijen (die in Leeuwarden meedoen) op cannabisvriendelijkheid.

Laat je stem niet verdampen! Informeer jezelf! Stem bewust! Stem cannabisvriendelijk! Ga stemmen!