De gemeenteraad van Goes heeft 25 zetels, de coalitie wordt gevormd door CDA (7 zetels), SGP/CU (4 zetels) en VVD (3 zetels). De andere fracties in Goes zijn: PvdA (2 zetels), D66 (3 zetels), SP (3 zetels), Groen Links (1 zetel), Partij voor Goes (2 zetel)

Uitslag van 21 maart: CDA 5, SGP/CU 4, VVD 4, NG 3, D66, PvG, GroenLinks en PvdA met 2 zetels en SP heeft 1 zetel 

Lijst 1

Softdrugsparagraaf CDA Goes onbekend. Landelijk CDA standpunt: Het CDA wil de koffieshops sluiten. Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing.

Lees meer...

Lijst 2

• We zijn voor het sluiten van de coffeeshops.
• We bevorderen een daadkrachtige aanpak tegen drugshandel.
• We bevorderen de opvang van verslaafden om hen zo van hun verslaving af te helpen. Hierbij is identiteitsgebonden zorg mogelijk.

Lees meer...

Lijst 3

Er is, vooruitlopend op legalisering en regulering van softdrughandel, in Goes zeker ruimte voor de twee coffeeshops die er nu zijn. Mocht een van de coffeeshops ermee ophouden, dan wordt er ruimte geboden voor een nieuwe gedoogvergunning. 

Lees meer...

Lijst 5

Softdrugsparagraaf onbekend bij D66 Goes

Via landelijke D66 site: Een van de belangrijkste redenen waarom D66 de teelt en verkoop wil reguleren, is het beperken van de gezondheidsrisico’s. Door te reguleren kan de overheid toezicht houden op het productieproces en voorkomen dat er gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt of andere schadelijke stoffen worden toegevoegd. Op deze manier kan de bescherming van de volksgezondheid van bijna een half miljoen consumenten gewaarborgd worden.

Lees meer...

Lijst 6

Verantwoord drugsbeleid betekent legalisering van softdrugs en ruimhartig beleid t.o.v. coffeeshops
Overlast van drugshandel uitbannen 

Lees meer...

Lijst 7

Softdrugsparagraaf PvdA Goes onbekend

Via landelijke PvdA site: Ons softdrugsbeleid vraagt een realistische koers. Het huidige softdrugsbeleid, waarbij de verkoop van softdrugs wordt gedoogd maar de wietteelt verboden is, werkt criminaliteit in de hand. In ons verkiezingsprogramma zeggen we daarom dat wietteelt legaal moet worden.

Lees meer...

Lijst 8

Softdrugsparagraaf Groen Links Goes onbekend

Landelijke Groen Links softdrugsparagraaf:
Groen Links wil teelt en handel van softdrugs legaliseren. Op die manier neemt de drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Nu wordt bezit en gebruik nog gedoogd, terwijl teelt en handel strafbaar zijn. Dat is een scheve situatie.

Lees meer...
Dit is alles