De gemeenteraad van Enschede heeft 39 zetels. De coalitie wordt gevormd door D66 (7 zetels), Burgerbelangen Enschede (5 zetels), CDA (5 zetels), VVD (4 zetels) en ChristenUnie (3 zetels). De andere fracties zijn PvdA (5 zetels), SP (5 zetels), Groen Links (3 zetels) en OPA en Enschede Anders met elk 1 zetel.

De uitslag in Enschede na 21 maart 2018: Burgerbelangen 7 zetels, D66 5 zetels, VVD, CDA, GroenLinks en PvdA hebben 4 zetels, SP en Pvv met 3 zetels, Christenunie 2 zetels en DENK, EnschedeA en Demopl hebben elk een zetel.

Lijst 1

Regulering gaat wat D66 betreft samen met goede voorlichting en voldoende toezicht. Om verplaatsing van problemen te voorkomen, pleit D66 voor intensieve afstemming met buurgemeenten, soms ook over de grens.

Lees meer...

Lijst 2

Door legalisering van wietteelt neemt de criminaliteit, overlast en onveiligheid rond de productie en aanvoer, vooral in de woonwijken, af. We zijn daarom voor legalisering van wietteelt, liefst in regionaal verband, en pleiten voor regulering van de aanvoer naar de coffeeshops. 

Lees meer...

Lijst 3

Voortzetting van het beleid om het aantal coffeeshops verder terug te dringen. Het gebruik en de handel op straat en bijkomende overlast niet te tolereren en sterk te handhaven op alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte.

Lees meer...

Lijst 3

We zijn tegenstander van coffeeshops en experimenten met gemeentelijke wietplantages. Drugsoverlast op straat wordt hard aangepakt. 
Geen koploper met gelegaliseerde kweek van wiet. In het landelijke regeerakkoord wordt het gemeenten mogelijk gemaakt een proef met gelegaliseerde wietteelt te doen.

Lees meer...

Lijst 7

Groen Links Enschede: Ga alcohol- en drugsmisbruik tegen, o.a. door voorlichting op scholen en verenigingen en door streng toe te zien op handhaving van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol onder jongeren. 

Lees meer...

Lijst 8

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij de aanwezige coffeeshops actief handhaven.

Lees meer...
Laad Meer