De gemeenteraad van Breda heeft 39 zetels, die verdeeld zijn over 11 fracties. De coalitie in Breda wordt gevormd door D66 (8 zetels), VVD (8 zetels) SP (5 zetels) en PvdA (3 ...

  In de gemeenteraad van Gooise Meren zitten 31 raadsleden, verdeeld over 9 fracties. De coalitie wordt gevormd door VVD (6 zetels), CDA (5 zetels), Groen Links (3 zetels) en D66 (5 zetels). De ...

De coalitie van Den Bosch bestaat uit D66, Rosmalens Belang, VVD, CDA. 39 raadszetels in Den Bosch zijn als volgt over 11 fracties verdeeld: D66 (5 zetels), VVD (5 zetels), CDA (5 zetels), Bosch ...

 De laatste gemeenteraadsverkiezingen was op 19 maart 2014. Het opkomstpercentage in Den Haag was 51,3%. De gemeenteraadsverkiezing van Den Haag is op woensdag 21 maart 2018, dan kan ook worden ...

  Samenstelling huidige gemeenteraad Op dit moment heeft de gemeenteraad in Eindhoven 45 zetels bestaand uit 11 fracties en vormen PvdA (8 zetels), D66 (7 zetels), SP (5 zetels) en GroenLinks ...

  De gemeenteraad van Enschede heeft 39 zetels. De coalitie wordt gevormd door D66 (7 zetels), Burgerbelangen Enschede (5 zetels), CDA (5 zetels), VVD (4 zetels) en ChristenUnie (3 zetels). De ...

  De gemeenteraad van Goes heeft 25 zetels, de coalitie wordt gevormd door CDA (7 zetels), SGP/CU (4 zetels) en VVD (3 zetels). De andere fracties in Goes zijn: PvdA (2 zetels), D66 (3 zetels), ...

De gemeenteraad van Haarlem telt 39 leden afkomstig uit 12 fracties. De coalitie bestaat uit D66 (7 zetels), PvdA (5 zetels), GroenLinks en CDA (4 zetels). De andere fracties zijn SP (3 zetels), VVD ...

Gemeenteraadsverkiezingen Leeuwarden 22 November 2017 Op 1 januari 2018 werden de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân ...
Laad Meer