Brancheorganisaties

BCD - De Bond voor Cannabisdetaillisten (BCD) is gevestigd in Amsterdam maar heeft ook leden in Alkmaar, Beverwijk, Dordrecht, Enkhuizen, Haarlem, Purmerend en Utrecht. Het ledenaantal is inmiddels uitgegroeid naar meer dan 80 leden. De bond is in 1994 opgericht.

PCN - Het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) is een landelijke vereniging voor coffeeshops, growshops en andere cannabisgerelateerde ondernemingen. De vereniging streeft naar een erkende, professionele en volwassen branche die in gesprek is met de overheid. De PCN bestaat sinds 1997.

Stichting Epicurus Foundation - Stichting Epicurus is opgericht door een aantal internationaal opererende ondernemers in de cannabisindustrie (zaden, genetica, voedingslijnen voor planten, coffeeshops, tuinbouw). Al deze ondernemingen streven naar meer transparantie in de cannabisketen. In 2012 bundelden ze hun krachten om de discussie over de regulering van cannabis op de politieke agenda in Nederland te zetten. Dat proberen ze te doen door het checken en bijeenbrengen van (wetenschappelijke) feiten en het organiseren van congressen onder de noemer De Transparante Keten. Daarnaast informeren ze politici, bestuurders, journalisten en zakelijke partijen die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van de cannabissector. Deze Stichting is per mei 2019 in ruste.

Cannabis Connect - Cannabis Connect is de landelijke koepel van ondernemers in de cannabisbranche. Op dit moment zijn 250 cannabisondernemingen (van de BCD & het PCN) aangesloten bij Cannabis Connect.