VVD Masterplan legaliseren softdrugs

De VVD moet serieus gaan nadenken over het legaliseren van softdrugs; een stapje verder dan 'slimmer reguleren' of de wietproef. Op die manier kan de georganiseerde misdaad een slag toegebracht worden. Dat is de overtuiging van Greetje Bos, voormalig officier van justitie en huidig VVD-wethouder in Breda tijdens een radio-interview met WNL aan de vooravond van 2020 op 28-12-2019 (en zie Elsevier 28-05-2020 en 08-11-2020 NRC en BD 11-12-2020) 

"Onderdeel van haar integrale aanpak is om „softdrugs gereguleerd te legaliseren”. Op 9 december wordt een keuze gemaakt tussen alle amendementen.
Op 12 december beslist de VVD-ledenvergadering".

Algemeen Dagblad journalist Winterman doet verslag van het commentaar op dit amendement:

 Update 12-12-2
020 tweet met commentaar van Vera Bergkamp (D66):

41% van VVD leden voor legalisering softdrugs en 70% van de Nederlanders voor legalisering. Daar zijn dus na tweede kamerverkiezing van 15/17 maart 2021 dus zeker mogelijkheden voor beweging! 

 

Greetje Bos is niet tegen repressie – net als de meeste voorstanders van regulering/legalisering – maar is realistisch over de pretenties van de War on Drugs: „Ik stel vast dat de afgelopen 100 jaar heeft bewezen dat het strafrechtelijk model de benzine in de motor van het verdienmodel is geweest.” Daarom pleit zij voor legalisering van de softdrugs. 

Masterplan

Op het afgelopen partijcongres eind november zette Bos dit onderwerp op de agenda op het VVD partijcongres middels een notitie "Masterplan aanpak ondermijning". Dat gaat dus een stapje verder dan 'slimmer reguleren' en bevat 4 punten: 

1. Repressie. Bij repressie voelen VVD’ers zich thuis stelt Bos.

2. Preventie. 'We zijn al een generatie kwijt geraakt die voor de verlokkingen van het grote misdaadgeld bezweken zijn en echt niet meer bereid zijn vakken te gaan vullen. De preventieprogramma’s die er al zijn moeten uitgebreid worden nadat uitgezocht is of het werkt'.

3. Versterking van de strafrechtketen; wat het verkwanselde kroonjuweel is van de VVD want tot op het bot uitgekleed, vindt Bos. Zonder een forse versterking gaat de strafrechtketen het niet redden om aan de repressieve kant haar bijdrage te blijven leveren. De strafrechtketen heeft daarnaast in de komende tijd zelf nog het nodige te doen om het vertrouwen van politiek en burgers terug te krijgen.

4. Wegnemen van het verdienmodel. Bos: 'Als we niets doen aan de oorzaak van de drugscriminaliteit, blijven we dweilen met de kraan open. Wat we aan de repressieve en preventieve kant ook doen. Hoeveel politiemensen, officieren van justitie en rechters we hier ook op gaan zetten. Wat is die oorzaak? Simpel: geld. Met de handel in alle drugs zijn duizelingwekkende bedragen te verdienen. Drugscriminelen kunnen zich álles permitteren. Omdat ze álles kunnen kopen'.

vvd-logo

Verkiezingsprogramma
Haar plan voor het ‘vrijgeven van drugs’ één van de bouwstenen van het nieuwe verkiezingsprogramma van de VVD kunnen worden. “Ik spreek openlijk over wat ik denk dat nodig is. Als het voor de meesten te ver gaat om die stap in één keer te zetten, dan moeten we het wel aandurven om serieus onderzoek te laten doen en het debat te voeren. Het ligt een stuk genuanceerder dan ‘legaliseer de handel maar’.”

“Negentig procent van de georganiseerde criminaliteit draait om drugs. Daar kun je gigantisch veel geld mee verdienen”, schetst Bos. Volgens haar moet er dan ook goed gekeken worden hoe je dat lucratieve aspect van de drugshandel weg kunt halen.

Als uit dat onderzoek zoals een 'Wickersham commission on the war on drugs*' blijkt dat legalisering van drugs een oplossing is om het verdienmodel van drugshandelaren te doorbreken, dan moet daar serieus naar gekeken worden, zegt Bos. “Je moet bereid zijn de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen. We moeten er echt iets mee gaan doen. Juist een liberale partij moet er niet voor weglopen om op veiligheidsdomein moeilijke stappen te durven zetten.”

We hebben al te veel tijd en daadkracht verloren besluit Bos.

*De Wickersham Commision onderzocht eind jaren 20 vorige eeuw in opdracht van de Amerikaanse regering de gevolgen van de drooglegging. De commissie kwam na gedegen onderzoek tot de conclusie dat de drooglegging had gezorgd voor zo’n immense zwarte markt en dito georganiseerde criminaliteit, dat het wijzer was de drooglegging op te heffen. Hetgeen begin jaren ’30 gebeurde.