Wet experiment gesloten coffeeshopketen - Moties

Artikelindex

Stemmingen over moties - SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt, maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te beperkt, te mager. De drie linkse partijen willen o.a. dat het aantal gemeenten dat aan de proeven meedoet, niet op voorhand wordt vastgelegd op de zes tot tien die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zij zien bijvoorbeeld ook niets aan een verplicht I-criterium. Een beperkt aantal vergunningen voor kwekers heeft ook niet hun voorkeur. De drie linkse partijen werden hierin vaak gesteund door Partij voor de Dieren, Denk, Forum voor Democratie en 50PLUS. 

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie stemden zorgvuldig tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP

34997-13 Motie van het lid Buitenweg c.s. over de overgang van een illegaal aanbod naar een gereguleerd aanbod. Aangehouden (tijdens debat).

34997-14 Motie van de leden Buitenweg en Van Nispen over afwijken van het ingezetenencriterium in grensgemeenten.

14

 

34997-15 Motie van het lid Buitenweg over een structuur om de wensen en behoeften van consumenten te verzamelen

15

 

34997-16 Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitgaan van de definitie van een geslaagd experiment

16

 

34997-17 Motie van de leden Van Nispen en Ploumen over tussentijdse bijsturing van het experiment met gereguleerde wietteelt

17

 

34997-18 Motie van het lid Van Nispen over uitgaan van een open vergunningstelsel

18

 

34997-19 Motie van het lid Bergkamp over voorzien in een overgangsperiode  Aangehouden (tijdens debat).

34997-20 Motie van de leden Bergkamp en Ploumen over diversiteit in teeltopzet  Aangehouden (tijdens debat).

34997-21 Motie van het lid Ploumen over met de voorbereiding beginnen na instemming van de Tweede Kamer

21

 

34997-24 Gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden (t.v.v. 34997-22) 

24

 

34997-23 Motie van het lid Bisschop over een experiment parallel aan het experiment gesloten coffeeshopketen

23

 

34997 Wetsvoorstel - Wet experiment gesloten coffeeshopketen - Het wetsvoorstel heeft al doel een experiment mogelijk maken met het telen van cannabis voor recreatief gebruik, ook wel bekend als het wietexperiment. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan de coffeeshops geleverd kan worden, zonder dat dit verboden is (gesloten coffeeshopketen). Aldus onze regering.