Wet experiment gesloten coffeeshopketen - Amendementen

Artikelindex

Amendement verworpen - Een amendement van de SP om het aantal gemeenten niet al in de wet vast te leggen, werd verworpen. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wees er tijdens het debat vorige week op dat het internationaal recht grootschalige experimenten niet toestaat. ‘In het regeerakkoord is niet voor niets afgesproken om zes tot tien gemeenten deel te laten nemen aan het experiment. Met een controlegroep kom je op twaalf tot twintig. Dan zit je op 12 tot 20 procent van de gemeenten die coffeeshops hebben. Dat is toch een behoorlijk aantal.’

34997-8 Amendement van het lid Van Nispen over het niet wettelijk maximeren van het aantal deelnemende gemeenten

Amendement 34997 8

34997-10 Gewijzigd amendement van het lid Van Nispen ter vervanging van nr. 9 over het niet afbouwen van het experiment ongeacht de resultaten

Amendement 34997 8

34997-12 Amendement van het lid Laan-Geselschap over het verlengen van de voorhangtermijn naar acht weken. Ingetrokken.