Wet experiment gesloten coffeeshopketen - Plenair debat

Artikelindex

De stemming werd vooraf gegaan door een plenair debat (in 2 delen) op 17 januari 2019. Er was in de Tweede Kamer verdeeldheid en onduidelijkheid over het wetsontwerp experiment gesloten coffeeshopketen (de AMvB was alleen in concept nog maar verschenen).

SP, GroenLinks en PvdA willen graag experimenteren met legale wietteelt,maar vinden de opzet van het wetsvoorstel te mager en hebben getracht de grenzen van het experiment te "verruimen", hierbij (vrijwel) altijd gesteund door het de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk, en 50PLUS. 

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie bleken tegen elke poging van links het experiment te "verruimen". Hierbij vrijwel altijd gesteund door de PVV en SGP.

Kijk het eens (op je gemak) terug allemaal: Plenair debat Experiment gesloten coffeeshopketen 17 januari 2019 (deel 1) & Plenair debat Experiment gesloten coffeeshopketen 17 januari 2019 (deel 2)

Extraatje voor de liefhebbers:
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Algemeen overleg Coffeeshopbeleid 20 december 2017