Wet experiment gesloten coffeeshopketen - Adviescommissie

Artikelindex

Commissies experiment gesloten coffeeshopketen

De adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen adviseerde over de inrichting van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik. Deze commissie Knottnerus bracht ook advies uit over de voorwaarden waaraan het beoogde experiment zou moeten voldoen. Mede op basis van het advies van de commissie maakten de minister voor Medische Zorg en de minister van Justitie en Veiligheid de wet- en regelgeving over het experiment. Tijdens en na het experiment zorgt een andere onafhankelijke commissie voor de begeleiding en evaluatie.

De onafhankelijke adviescommissie werd ingesteld door de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Medische Zorg. Op 20 juni 2018 presenteerde de commissie het adviesrapport Een experiment met een gesloten cannabisketen. In het tweede kwartaal van 2019 volgt een tweede advies over deelname van gemeenten aan het experiment.

De adviescommissie startte haar werkzaamheden op 1 maart 2018. De commissie noemde zichzelf Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen omdat zij naar de gehele cannabisketen kijkt en niet alleen naar de verkooppunten.


Taakomschrijving commissie

De commissie geeft advies over:

  • de vormgeving van het experiment, in het bijzonder ten aanzien van de teelt van hennep;
  • selectiecriteria voor gemeenten die deelnemen aan het experiment;
  • de deelname door coffeeshops;
  • preventiemaatregelen;
  • toezicht op de naleving en de handhaving van de regels van het experiment;
  • de meting van effecten.

Op een later moment zal de commissie adviseren over welke gemeenten zouden moeten deelnemen aan het experiment.

Deelnemers commissie: Prof. dr. J.A. (André) Knottnerus is de voorzitter van de adviescommissie. Verder bestaat de commissie uit deskundigen en wetenschappers, zowel op het terrein van preventie en (verslavings)zorg, voedsel en waren als op het terrein van justitie, lokaal bestuur en internationaal recht.