Experiment Vlissingen

Vlissingen • 2 coffeeshops •

PZC 21-10-2020 Buitenlanders mogen per 1 april op proef naar de wietshops in Vlissingen.

Het college wil een proef van een jaar. Zo krijgt de Vlissingse gemeenteraad haar zin. Die nam in juli voor de tweede keer een motie aan om de regel af te schaffen dat alleen meerderjarige Nederlanders terecht kunnen in de coffeeshops. Die regels hebben veel gemeenten in het land al afgeschaft, maar in Zeeland hadden Goes, Terneuzen en Vlissingen de afspraak die in stand te houden. Met als gevolg dat toeristen en bezoekers hun heil zochten bij straatdealers, die overlast veroorzaken.

Aan het einde van het proefjaar moet duidelijk zijn of de verkoop aan buitenstaanders de overlast door straathandel terugdringt.

PZC 04-06-2019 College Vlissingen ziet beren op de weg bij proef met 'gemeentewiet’

"De gemeenteraad van Vlissingen heeft nog tot 10 juni tijd om te beslissen of de gemeente zich aanmeldt voor de landelijke proef met legaal geteelde wiet. Het college van Vlissingen ziet beren op de weg. Liever niet, schrijft dat de raad. Maar de raad krijgt een week bedenktijd omdat vorig jaar meerdere partijen positief waren over de aangekondigde wietproef.

Het Kabinet wil in tien gemeenten experimenteren met legaal geteelde wiet en hasj voor recreatief gebruik. De proef moet uitwijzen of legaal aangeleverde cannabis voor coffeeshops de criminaliteit en hoge risico’s rond illegale wietteelt en softdrugsgebruik kan tegengaan. In het huidige gedoogbeleid mogen coffeeshops onder voorwaarden softdrugs verkopen aan klanten, maar halen ze hun waar bij illegale telers die vaak ongecontroleerd werken.

Verplichte afname

In de proef wijzen de ministers in overleg met de burgemeester een ondernemer aan die gecontroleerd cannabis verbouwt en levert. De coffeeshops in die gemeente worden verplicht om die wiet af te nemen. Dat zijn in Vlissingen Aarden en Purple. Volgens burgemeester Bas van den Tillaar willen die wel ander beleid, maar ze willen niet verplicht worden alleen de 'gemeentewiet’ te verkopen. In de proef kunnen gemeenten dat ook niet afdwingen. En hoe het zit met toezicht, handhaving en mogelijke schadeclaims als het misloopt is ook niet duidelijk.

Onduidelijk

Parlement en Senaat oordelen binnenkort over de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Die kan in januari 2020 in werking treden. Maar gemeenten moeten uiterlijk maandag 10 juni al interesse in deelname melden bij de ministeries Justitie en Veiligheid en Medische Zorg en Sport. De gemeente Vlissingen kreeg de uitnodiging op 23 april. Afgelopen vrijdag, een maand later, vroeg het Vlissingse college de raadsleden die uitnodiging af te slaan, omdat er nog teveel onduidelijk is over voorwaarden en regelgeving."