Experiment Hilversum

Hilversum • 8 coffeeshopshops •

Gooi en Eembode 21-05-2019 Hilversum doet niet mee aan wietproef

De gemeente Hilversum ziet af van aanmelding voor deelname aan het landelijke wietexperiment. Unaniem draagvlak bij de coffeeshophouders ontbreekt en dit is voorwaarde voor deelname aan dit experiment.

Er is een aantal bezwaren dat er voor zorgt dat Hilversum geen verdere aanleiding ziet voor aanmelding voor deelname aan het experiment. Zo is er onder andere sprake van een beperking van diversiteit in het assortiment.

Ook bestaat vrees voor een toename van de straathandel, omdat de variatie van soorten te klein is door het beperkte aantal telers. Tevens voorzien de coffeeshophouders logistieke - en beveiligingsproblemen rond de opslag als het experiment na vier jaar ophoudt.

Ook verwachten zij dat meedoen aan het experiment gevolgen met zich mee zouden brengen voor de toekomstige werkgelegenheid. Burgemeester Pieter Broertjes reageert teleurgesteld, maar heeft wel begrip voor de bezwaren.

 

Gooi en Eenbode 23-05-2019Streep door wietproef in Hilversum

gooi en eembode 23 05 2019 hilversum