Experiment Culemborg

Culemborg • 2 coffeeshops •

Culemborgse Courant.nl 11-06-2019 College Culemborg ziet af van wietexperiment

"De Culemborgse fracties zijn verdeeld en hebben bedenkingen over de mogelijke deelname van Culemborg aan het landelijke experiment 'gesloten coffeeshopketen'. Maximaal tien gemeenten kunnen er aan meedoen. Aanmelden moest uiterlijk voor 10 juni. Voordat het college van burgemeester en wethouders dit zou doen, wilde wethouder Joost Reus van de commissieleden horen of er principiële bezwaren zijn en hoe het onderwerp binnen de fracties leeft. Volgens de laatste berichten ziet het college af van deelname aan de wietproef. Meer volgt later in een informatienotitie aan de raad."

 

DG 04-06-2019 Culemborg wil meedoen aan landelijke wietproef

"Culemborg wil meedoen aan een landelijke proef met legale, gecontroleerde wiet. Op die manier hoopt de gemeente af te komen van de huidige praktijk waarbij coffeeshops legaal wiet verkopen, maar hun waar illegaal moeten inkopen. Donderdag mag de gemeenteraad laten weten of die akkoord gaat met het voornemen van burgemeester en wethouders."

 

INFORMATIENOTITIE van het college van B&W Culemborg aan de gemeenteraad, 28-05-2019

“In deze informatienotitie wilt het college van B&W u op de hoogte brengen van (potentiële deelname aan) het experiment gesloten coffeeshopketen. Het college is voornemens de gemeente Culemborg op te geven voor deelname aan het experiment (met voorbehoud van enkele openstaande vragen aan het Ministerie). Van u wordt gevraagd om aan te geven of u principiële bezwaren heeft of nog zaken wilt meegeven.”