Experiment Amersfoort

Amersfoort  •

7e Coffeeshops Amersfoort geopend De stad Amersfoort 04-02-2021

Zeer recent heeft de 7e en laatst vergunde Coffeeshop in Amersfoort haar deuren geopend.

Na een grondige metamorfose van het pand is er aan de Xenonweg 13 M een fantastisch mooie Coffeeshop bijgekomen.

Nadat de vergunning door de Burgemeester was verleend moest de bedrijfsruimte helemaal aangepast worden en dat is recent afgerond zodat de Coffeeshop nu geopend is voor publiek.

 

Raadsinformatiebrief 29-05-2019 Experiment gesloten coffeeshopketen

"Communicatieboodschap

Het experiment gesloten coffeeshopketen (ook bekend als ‘wietexperiment’) is volgens het college in de huidige opzet helaas niet uitvoerbaar. Dit vanwege de strikte spelregels, de financiële en juridische risico’s voor de gemeente en het gebrek aan draagvlak bij de huidige Amersfoortse coffeeshophouders. Daarnaast voorziet het college dat het experiment negatieve gevolgen zal hebben voor het huidige coffeeshopbeleid. Het college kan zich dan ook niet vinden in de (voorwaarden van) de huidige opzet van het experiment en besluit daarom de gemeente Amersfoort niet aan te melden voor deelname.

Vervolgstappen: Geen.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

de secretaris, de burgemeester."