Experiment Alphen a/d Rijn

Alphen aan de Rijn • 2 coffeeshops •

Gemeenteraad 27-06-2019 20:00-23:00, Locatie: Raadzaal, Voorzitter: J.W.E. Spies Toelichting: Onder voorbehoud: agenda en stukken worden na 18 juni definitief. Verantwoordingsdebat Programmaverslag 2018 en reguliere vergadering

"11. Experiment gesloten coffeeshopketen (251019), afzien van deelname (hamerstuk)

In het regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat er een experiment komt met de teelt en verkoop van hennep en hasj voor recreatief gebruik; het experiment gesloten coffeeshopketen.

De gemeenteraad heeft destijds een motie aangenomen waarbij hij de burgemeester verzocht ons aan te melden voor deelname aan het experiment. Inmiddels zijn de contouren en spelregels van het experiment bekend. Op basis van deze spelregels en gesprekken met onze huidige coffeeshops stelt de burgemeester aan de gemeenteraad voor om af te zien van deelname wegens een gebrek aan draagvlak onder de coffeeshophouders en te grote risico’s voor ongewenste neveneffecten."

 

Studio Alphen 21-05-2019 Alphen wordt geen proefgemeente voor legaal telen van wiet

"De gemeente Alphen aan den Rijn stelt zich niet langer kandidaat om proefgemeente te worden voor het legaal telen van wiet. Dat heeft burgemeester Liesbeth Spies besloten. Er is volgens Spies geen draagvlak onder de Alphense coffeeshophouders en de risico's op ongewenste neveneffecten is volgens haar groot.

In 2017 nam de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn een motie aan waarin zij de burgemeester opdroeg om de gemeente Alphen voor te dragen bij het kabinet als gemeente waar mogelijk een proef met gereguleerde wietteelt plaats kan vinden. Het verkopen van wiet wordt aan de voorkant gedoogd, maar het importeren aan de achterkant gebeurt in de illegaliteit. Door toe te staan de wiet legaal geteeld wordt, hoopt de minister dat de criminaliteit afneemt.

Coffeeshops zouden afscheid moeten nemen van hun huidige leveranciers, terwijl ze niet weten of het product dat ze tijdens de proef verkopen aansluit op de wensen van hun klanten. De proef zou vier jaar duren, maar het is onduidelijk wat er daarna gaat gebeuren. Er is ruimte voor tien gemeenten tijdens de proef, maar volgens burgemeester Spies heeft nog geen gemeente definitief aangegeven mee te willen doen. Gouda en Leiden hebben ook al afgezien van de proef."

Raadsvoorstel Burgemeester en wethouders 14-05-2019

"Standpunt coffeeshops:

Hoewel beide coffeeshops graag een volledig legale onderneming zouden drijven, zijn zij van mening dat het onder de voorgestelde voorwaarden een te groot risico is voor hun bedrijven. De onzekerheid omtrent (de kwaliteit en prijs van) het aanbod en de voortzetting van het experiment leveren grote bezwaren op. Het zal moeilijk, zo niet onmogelijk, worden om na 5 jaar weer terug te vallen op het oude netwerk of om nieuwe leveranciers te vinden. Men is bovendien bang dat het aanbod niet aansluit bij de vraag van de klanten en dat deze massaal wegblijven. Op dit moment is er nog niets over het aanbod bekend en weet men dus eigenlijk niet waar men “ja” tegen zegt. Beide shops beschikken over een grote, veelal vaste, klantenkring die al jaren gewend zijn aan een stabiel aanbod.

Een specifiek probleem vormt volgens beide coffeeshophouders de kwaliteit van de te leveren hasj. Deze komt uit een specifiek gebied in Marokko (en voor een klein deel uit Afghanistan en Nepal). De specifieke omstandigheden in die gebieden zorgen voor een kwalitatief goed product. Het is onwaarschijnlijk dat de Nederlandse hasj eenzelfde kwaliteit zal hebben. Terwijl de vraag relatief groot is; ongeveer 25% van de totale omzet van de coffeeshops.

De onzekerheid rond kwaliteit en prijs van het aanbod brengt risico’s voor de coffeeshophouders met zich mee, maar ook voor de gemeente. Het risico op straathandel wordt immers groter als er geen kwalitatief goed aanbod is of geen redelijke prijs overeengekomen kan worden met de telers. De politie zal, zeker in de beginperiode, intensiever toezicht moeten houden."

 

Motie GL proef gereguleerde wietteelt 17-10-2017

Motie Alphen ad Rijn 12 10 2017