Experiment Hellevoetsluis

gemeente hellevoetsluis

 

Voorne-Putten.nl 06-09-2019 GroenLinks Hellevoetsluis blij met experiment legale wiet

"GroenLinks is verheugd dat de gemeente Hellevoetsluis mee doet aan het experiment. Het was immers op initiatief van GroenLinks dat de gemeenteraad in november 2017 een motie heeft aangenomen waarin het college gevraagd werd de gemeente aan te melden voor het experiment. GroenLinks Hellevoetsluis is blij dat het ministerie de gemeente heeft uitgekozen voor het experiment met legalisering van productie en verkoop van wiet.

Bianca Verschoor GroenLinks is van mening dat legalisering van wiet bij de (georganiseerde) misdaad de wind uit de zeilen haalt en de gebruikers meer zekerheid geeft over de kwaliteit van de wiet. De volgende stap is volgens de fractie nu om in samenspraak met de coffeeshophouder, de politie en wellicht een afvaardiging van gebruikers het experiment vorm te gaan geven."

 

Rijnmond 28-08-2019 Hellevoetsluis doet mee aan experiment met legale wietteelt

"De burgemeester van Hellevoetsluis, Milène Junius, noemt het een goede zaak dat de gemeente meedoet aan de proef. "We hebben ons aangemeld voor de pilot na een motie van de gemeenteraad uit november 2017. Het was natuurlijk nog niet zeker dat we daadwerkelijk mee mochten doen, maar nu vindt de commissie ons toch een interessante partij."

Volgens de burgemeester moet nu gaan blijken of de criminaliteit wordt teruggedrongen. "En of het een gunstiger effect heeft op de gezondheid van gebruikers."

De eigenaar van Barbershop in Hellevoetsluis noemt de proef een doorbraak in het telen en verkopen van cannabis. "Ik ben blij dat we in Hellevoetsluis meedoen en daarmee de mogelijkheid krijgen om het op deze manier in ieder geval vier jaar te gaan uitproberen. We gaan nu met de gemeente de handen ineenslaan om de pilot zo goed mogelijk uit te voeren." "

 

 

Vergadering gemeenteraad 23-11-2017 Agendapunt 11b (motie 2 - kijk vanaf 34:29)

"Namens de fracties GroenLinks, VVD, D66 en Pvda wordt motie: experimenteren legalisering wietteelt ingediend.

Motie experimenten legalisering wietteelt

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 23 november 2017

overwegende dat:

- er al jaren een gedoogbeleid bestaat ten aanzien van zogenaamde coffeeshops
- in deze coffeeshops de verkoop van kleine hoeveelheden soft drugs is toegestaan
- de aanvoer van soft drugs naar de coffeeshops illegaal is maar in werkelijkheid gedoogd wordt
- door dit gedoogbeleid de kweek van en aanvoer van wiet naar de coffeeshops vaak in handen is van criminelen en criminele organisaties
- deze criminele organisaties steeds meer greep proberen te krijgen op de ‘bovenwereld’ om hun criminele activiteiten voort te kunnen blijven zetten
- in het regeerakkoord van de nieuwe regering is opgenomen dat er experimenten toegestaan zullen worden met legalisering van de wietteelt
- legalisering van de wietteelt criminelen het heft uit handen slaat
- ook Hellevoetsluis een coffeeshop al jaren gedoogt.
- de illegale wietteelt veelal plaats vindt in wonignen en bedrijfspanden.
- deze illegale teelt brandgevaarlijke situaties oplevert
- legale wietteelt zorgt zorgt voor vermindering van brandgevaarlijke situaties in woonhuizen en bedrijfspanden en voorkomt illegale aftap van stroom.
- legale wietteelt kansen biedt voor land en tuinbouw ondernemers is van mening dat:
- de teelt van wiet uit de handen van criminelen gehaald moet worden
- ook de Hellevoetse coffeeshop in staat gesteld moet worden om ook de inkoop van wiet op een legale, gecontroleerde manier uit te voeren om zo de kwaliteit ervan te kunnen garanderen waardoor de gezondheid van de gebruikers beter beschermd kan worden
- de veiligheid in woonwijken en bedrijfsterreinen zal toenemen.
 
Verzoekt het college om:
 
- aan de desbetreffende minister mede te delen dat Hellevoetsluis bereid is te gaan experimenteren met de legalisering van de wietteelt.
- na toestemming van de minister met voorstellen naar de gemeenteraad te komen hoe deze legalisering, van weetteelt en aanvoer van deze soft drugs naar de coffeeshop in Hellevoetsluis, vorm gegeven kan worden.
 

En gaat over naar de orde van de dag.

Getekend: Fractie GroenLinks VVD D66 PvdA

De motie wordt in stemming gebracht. De fracties VVD, PvdA, CDA, D66 en Groenlinks stemmen voor. De fractie IBH stemt tegen. De motie wordt aangenomen met de aantekening dat de fractie IBH heeft tegengestemd."

motie hellevoetsluis 23 11 2017

 

                                                             Afbeelding kan het volgende bevatten: plant en eten, de tekst 'HELLEVOETSLUIS'