Experiment Breda

Breda • 8 coffeeshops •

 

Stel wiettelers schadeloos die door vertraging wietexperiment niet kunnen leveren Pointer Radio 1, 12-12-2021

Wiettelers die deelnemen aan het wietexperiment moeten schadeloos worden gesteld, als ze moeten wachten om de markt op te kunnen. Dat zegt burgemeester Paul Depla van Breda, één van de tien deelnemende gemeenten in het experiment, tegen POINTER. Ook André Knottnerus, de voorzitter van de voormalige adviescommissie wet gesloten coffeeshopketen, zegt dat het cruciaal is voor het slagen van het experiment dat de telers gelijktijdig kunnen leveren aan de coffeeshops. “Als men langer bepaalde investeringen in de lucht moet houden die zich niet terugbetalen, dan moet je oplossingen vinden en misschien ook de beurs trekken."

 

Afbeelding Soft Secrets april 2021

Interview in de CannaStemBus Breda door Derrick Bergman (VOC) met Burgemeester Paul Depla (PvdA) en Wethouder Greetje Bos (VVD) 16-03-2021

 

Stream CannaStembus in Tilburg en Breda 16-03-2021

   

 

Vrees dat beste telers niet in de proef komen Groenten en Fruit 23-11-2020

Depla wil af van de aanwijzing van telers in een loting. Dat leidt niet tot de selectie van de beste telers. Depla vreest dat de straathandel zal toenemen als in de proef niet de beste telers worden geselecteerd. De kwaliteit van de cannabis in de coffeeshops blijft dan achter bij de straatkwaliteit. Straathandel leidt tot ongewenste illegale overlast.

Breda krijgt acht aanvragen voor deelname aan wietproef BN de Stem 18-11-2020 

Burgemeester Paul Depla van Breda heeft tot nu toe acht aanvragen gekregen van ondernemers die willen meewerken aan landelijke wietexperiment. Verspreid over het land hebben 149 potentiële telers van legale wiet zich gemeld. Dit staat in een brief aan de gemeenteraad.

De telers die zich nu hebben aangemeld moeten ook nog een zogeheten Bibob-toets ondergaan. Dat betekent dat wordt onderzocht of ze banden hebben met criminele organisaties. Depla zegt ook dat het experiment later begint: niet in juni, maar in oktober 2021.

Gemeente Breda raadsvergadering met agendapunt: Voortgang experiment gesloten coffeeshops 10-09-2020

Afbeelding

Witte rook uit Den Haag; bijdrage aan wietproef geregeld, ruim 7 ton voor Breda BNdeStem 05-06-2020

De gemeente Breda krijgt voor de wietproef (experiment gesloten coffeeshopketen) een bijdrage van het Rijk van 710.000 euro. De bijdrage geldt voor de looptijd van vijf jaar. Dat komt neer op 75 procent van de begrote kosten.

Wietexperiment deze kabinetsperiode niet haalbaar, aldus Paul Depla in Binnenlands bestuur, 16-04-2020

De ambitie om nog in deze kabinetsperiode met het landelijke experiment gesloten coffeeshopketen te beginnen is ‘zo goed als onmogelijk’. Dat zegt de Bredase burgemeester Paul Depla een van de voorvechters van het experiment.

Op 30 maart j.l. zouden de tien deelnemende gemeenten aan het wietexperiment bijeenkomen om duidelijkheid te krijgen over de eisen aan het experiment en een hogere kostenvergoeding. Maar de coronacrisis gooit ook hier roet in het eten. De bijeenkomst is tot nader order uitgesteld. ‘Het is ook nog wachten op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), dan moet de selectie van telers plaatsvinden en daarna is er nog tijd nodig tussen de selectie en het realiseren van de eerste gereguleerde teelt’, somt Depla op. De ambitie was om de ‘wietproef’ tijdens deze kabinetsperiode van start te laten gaan. ‘Als je kijkt naar de planning, dan zijn de verkiezingen al achter de rug, dus dat gaat niet meer lukken. Er is nog minstens een jaar nodig.’ De kwaliteit, kwantiteit en prijsstelling van de wiet moet immers zodanig zijn dat deze concurrerend is.

Legale wietkweek in Breda: Wat komt er bij de voorbereidingen kijken? BredaVandaag, 31-10-2019

De regels van het huidige gedoogbeleid moeten worden omgebouwd naar aanvullende lokale regels op basis van de wet. Duidelijkheid daarover moet tijdig komen, concludeert burgemeester Paul Depla in een brief aan de raad.
Ook moet er een lokaal handhavingsarrangement opgesteld worden. Het toezicht op de verkooppunten ligt volledig bij de gemeente. De handhaving in Breda rust nu op het uitgangspunt 'high trust, high panelty'. De coffeeshophouders houden zich al jaren goed aan alle gedoogregels. Daardoor is de handhaving qua intensiteit in Breda minimaal. Tijdens het experiment zal dit omhoog gaan. Handhavers en juristen zullen worden opgeleid/geïnstrueerd over de nieuwe te handhaven regels. Ook hier moet voor het begin van het experiment duidelijkheid over komen.
Tien te selecteren telers binnen de wietproef moeten wel gevonden worden. Daarnaast moeten zij kwalitatief ook mee kunnen met de illegale telers. In een brief aan de raad maakte de Vereniging Actieve Bredase Coffeeshopondernemers (ABC) kenbaar dat ze zich zorgen maken om het verpakkingsproces. Ze zijn bang dat hierdoor de kwaliteit achteruit gaat. "Het verpakken in Nederland kent een traditie van 40 jaar lang. Plantenmateriaal is kwetsbaar en beperkt houdbaar. Het opzetten van een goed werkend geautomatiseerde nieuwe verpakking en distributie-systeem is een grote uitdaging." De eerste oogsten zullen pas duidelijkheid geven over de kwaliteit. 
Naast de kwaliteit moeten ook de prijzen kunnen concurreren met de illegale handel. De gemeente laat de prijs van de wiet en hasj over aan de telers en de coffeeshops. De prijs is een belangrijk aspect om de illegale productie te kunnen bestrijden.

Bredase coffeeshops uiten zorgen over wietproef, BNdeStem, 31-10-2019
De Bredase coffeeshophouders twijfelen of de proef met legaal geteelde wiet kans van slagen heeft als de voorwaarden niet drastisch worden aangepast. Zo moet volgens hen de verkoop van buitenlandse producten zoals hasjiesj mogelijk blijven en moeten rookruimtes gedoogd worden.

Reactie ABC op de internetconsultatie Regeling gesloten coffeeshopketen, door Margriet van Laar 28-10-2019

Aspecten iz: Rookruimten, verbod verkoop buitenlandse producten, verpakkingseisen, bedrijfsorganisatie & mogelijkheden, automatisering & regeldrukeffecten.

Notitie burgemeester Paul Depla iz gesloten coffeeshopketen, 28-10-2019 

NPO Radio 1 - 1 op 1 met Sven Kockelman 23-08-2019 Burgemeester Depla wil nationaal debat over XTC-gebruik 

Door na te denken over regulering, wil Depla de drugscriminaliteit terugdringen. In de omgeving van zijn stad Breda worden regelmatig grote hennepkwekerijen en drugslaboratoria opgerold. Depla is daarom blij dat minister Grapperhaus een speciale politie-eenheid wil die zich richt op de bestrijding van drugscriminaliteit, vergelijkbaar met de Amerikaanse DEA.

"Ik ben blij dat Grapperhaus er werkt van maakt", zegt de burgemeester. "En ik ben het met hem eens dat de coke-industrie niet alleen lokaal en regionaal moet worden aangepakt. Maar ik vraag me wel af: Gaan we nou ook extra geld krijgen voor drugsbestrijding of is het alleen het herschikken van geld? Als er geen extra geld komt, dan gaan de criminelen toch uiteindelijk met de grote poet ervandoor."

Omroep Brabant 09-09-2019 Coffeeshops staan te trappelen om met wietproef te beginnen, al zijn er nog wel wat vraagtekens

Rick Brand van de ABC hoopt dat de overheid goede telers selecteert. “De kwaliteit van de wiet moet net zo hoog zijn als nu. Eigenlijk hoger. En de diversiteit moet voldoende zijn, er zijn namelijk honderden soorten wiet.” Daarnaast hoopt hij dat de aanvoer gewaarborgd is. “Als er te weinig wiet is, moet ik de deur sluiten. Er zitten dus nog wel wat voorwaarden aan de proef.”

Omroep Brabant 09-09-2019 Breda en Tilburg doen mee aan wietproef, experiment start in 2021

Breda liet afgelopen mei al weten dat ze zich officieel gemeld hadden bij de minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus. De gemeenteraad had al vaker laten weten voorstander te zijn van het plan met de legaal geteelde wiet. Wel zagen coffeeshophouders obstakels bij het deelnemen aan de proef.

Zij vroegen zich onder meer af of de staatswiet wel kan concurreren met de illegaal geteelde wiet. Burgemeester Paul Depla van Breda vindt het daarom belangrijk dat de kwaliteit en de prijs van de legaal geteelde wiet kan concurreren met wat er nu al in de coffeeshops verkocht wordt. "Anders ontstaat straathandel met alle ellende van dien. Daarom is goede voorbereiding met consumenten en telers heel belangrijk", aldus Depla.

Trouw 29-08-2019 Coffeeshophouder Rick Brand: Straks weet je zeker dat je wiet koopt zonder additieven 

Voor Rick Brand kan de proef met ­legaal geteelde wiet niet snel genoeg beginnen. Al is het maar voor zijn ­eigen gezondheid. Elke keer als de eigenaar van de Bredase coffeeshop De Baron een nieuwe levering krijgt aangeboden, begint een proces van kijken, ruiken, onder de microscoop leggen en zelf roken. Wordt hij er akelig van, dan weet Brand weer hoe laat het is: de kweker heeft gerotzooid met zware metalen of bewerkingsmiddelen.

Rick Brand, coffeeshopondernemer en PCN bestuurslid, leest het juryrapport van de Koos Zwart Award 2016 (© Bob Rootsman)fotocredit Rootsman 

Nu 29-08 Depla blij dat Breda meedoet met wietproef 

"Eindelijk gaan we stappen zetten om afscheid te nemen van het halfslachtige gedoogbeleid dat Nederland kent. Ik ben blij dat Breda meedoet aan het experiment", zegt burgemeester van Breda Paul Depla.

Zodra de proef begint, kunnen alle acht Bredase coffeeshops hun voorraad verkrijgen bij telers die onder toezicht van de landelijke overheid staan. Telers kunnen zich vestigen in iedere gemeente in het land.

BN de Stem, 29-08-2019 Legale wietteelt: Alle Bredase coffeeshops doen mee 

Dit is de Dag NPO Radio 1 28-08-2019 Burgemeesters blij met wietproef 

Een gesprek met twee burgemeesters die met hun stad mee gaan doen aan de proef: Paul Depla van Breda en Hubert Bruls van Nijmegen.

BN De Stem 23-05-2019 Bredase coffeeshops twijfelen over wietexperiment

Dat schrijven de vereniging van Actieve Bredase Coffeeshopondernemers (ABC) in een brief aan gemeentebestuur en –raad van de stad die zich vorige week in principe heeft aangemeld voor deelname aan de wietproef die in 2021 zijn beslag moet krijgen.

Volgens voorzitter Margriet van der Wal van de vereniging staan de acht Bredase coffeeshops achter legalisering van cannabis. “We bestaan al bijna dertig jaar. De wens en roep om legalisatie van onze zogenaamde achterdeur bestaat al net zo lang. Dat de regering een mogelijkheid heeft gecreëerd om de teelt van cannabis te legaliseren is dan ook heel positief ontvangen.”
Maar, voegt Van der Wal er aan toe, ‘er zijn grote zorgen over het uiteindelijke resultaat van het experiment’. Waarbij zij doelt op mogelijke inkomstenderving en ‘verstoring van de openbare orde’ in Breda.

 

Vergadering Sessie Commissiekamer 23-05-2019 gemeente Breda

Op verzoek van de raad geeft de portefeuillehouder een toelichting op de raadsbrief "Experiment gesloten coffeeshopketen". Tijdens de toelichting wordt de raad geinformeerd over het experiment, de mogelijkheden van het experiment en de randvoorwaarden van het experiment.

Beeldvormende bespreking 23-05-2019 gemeenteraad (o.a. inspreker Rick Brand namens Actieve Bredase Cofeeshops ABC).

 

Presentatie burgemeester experiment raad 2 23-05-2019

breda 23 05 2019 powerpointpresentatie depla

 

BN de stem 13-05-2019 Breda meldt zich aan voor wietproef

"Depla heeft steun voor deelname aan het experiment vanuit de gemeenteraad. Hoewel Breda zich nu heeft aangemeld, houdt de burgemeester nog een slag om de arm eer deelname definitief is. Er staat wat hem betreft nog een aantal vragen open waarover hij duidelijkheid wil.

"Daarbij gaat het om aanpak van eventuele negatieve neveneffecten van de proef. Bijvoorbeeld als er bepaalde coffeeshops in de gemeente zijn die weigeren aan de proef deel te nemen. Depla vindt dat het Rijk gemeenten moet steunen, mocht een en ander tot problemen leiden. “Het gaat per slot van rekening om een landelijk experiment. Financiële en juridische risico’s mogen niet bij de gemeenten liggen die aan de proef meedoen. Want een gemeente voert geen lokaal, maar een landelijk experiment uit", aldus Depla. Ook verwacht hij steun vanuit Den Haag als het gaat om extra handhavingscapaciteit als blijkt dat die nodig is."

 

Raadsbrief 13-05-2019 Experiment gesloten coffeeshopketen bijlage

"Maar ik concludeer dat de wijze waarop u tot op heden in het proces serieus geluisterd heeft naar de inbreng vanuit de betrokken partijen, mij het vertrouwen geeft dat ook op de nog openstaande vraagpunten een bevredigend antwoord komt. Dit en de door de gemeenteraad van Breda herhaaldelijk uitgesproken steun voor deelname aan het experiment, geven mij aanleiding om mijn belangstelling ter herhalen deel te nemen met de gemeente Breda aan het experiment. Ik verzoek u daarom Breda op te nemen in de belangstellingsregistratie als kandidaat voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Nogmaals dit in het vertrouwen dat de nog openstaande vraagpunten voor het definitief worden van de selectie van de deelnemende gemeenten in overleg zullen worden opgelost.

Hoogachtend,

Dr.P.F.G. Depla

Burgemeester van Breda"

 

Brief 06-05-2019 Actieve Bredase Coffeeshops over het experiment gesloten coffeeshopketen

brief abc breda 06 05 2019 compleet 1brief abc breda 06 05 2019 compleet 2brief abc breda 06 05 2019 compleet 3brief abc breda 06 05 2019 compleet 4brief abc breda 06 05 2019 compleet 5