Experiment Beverwijk

Beverwijk • 3 coffeeshops •

03-10-2019 Toezegging 761: Schriftelijk informeren wanneer iss besloten drie coffeeshops in Beverwijk toe te staan. Is nog niet afgedaan/beantwoord door burgemeester Smit 

Afbeeldingsresultaat voor beverwijk coffeeshopbeleid

In de Raadsvergadering van 8 november 2017 is een motie aangenomen betreffende het experiment met de gereguleerde wietteelt (nr. 7).
In deze motie is het college verzocht zich bij het ministerie van Veiligheid aan te melden voor het experiment met de gereguleerde wietteelt zoals genoemd in het regeerakkoord.

Antwoord:
Naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad omtrent het experiment met de gereguleerde wietteelt, kan ik u meedelen dat de gemeente Beverwijk zich op 4 december 2017 heeft aangemeld als één van de gemeenten die interesse heeft om deel te nemen aan de beoogde experimenten.

Verschillende gemeenten hebben hun interesse in de experimenten bij de VNG geuit. Onder de vlag van de VNG zal de bestuurlijke werkgroep op korte termijn in gesprek gaan met het rijk om de voorwaarden en vormgeving van de experimenten wietteelt te bespreken. Na deze gesprekken zal duidelijker worden wat de voorwaarden zijn en ook welke gemeenten zich lenen voor de beoogde experimenten.
Mocht daaromtrent nieuwe informatie bekend worden, dan zal ik uw raad daar nader over informeren.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht. 

Drs. M. E. Smit

25-06-2014 Radio Beverwijk Coffeeshophouders tekenen convenant.

Eigenaren van de vier coffeeshops in de gemeente hebben een convenant getekend waarin aanvullend beleid, specifiek voor deze branche, wordt geregeld. Preventie vormt het uitgangspunt van het beleid, dat erop gericht is om met name het gezondheidsaspect voor cliënten van de coffeeshops te bewaken.

19-06-2014 Nieuws Burgemeester sluit samenwerking met coffeeshops Beverwijk. 

Vanaf 1 juli 2014 is in de gemeente Beverwijk het nieuwe coffeeshopbeleid van kracht. In de aanloop hiernaartoe ondertekenen burgemeester Van Leeuwen en de vier Beverwijkse coffeeshophouders op donderdag 19 juni 2014 het convenant aanvullend coffeeshopbeleid. Op hetzelfde moment ondertekent de burgemeester het Manifest Joint Regulation.

Rodi, 20-05-2004 Verbetering coffeeshopbeleid Beverwijk 

De algemene plaatselijke verordening van de gemeente Beverwijk krijgt mogelijk een wijziging die moet leiden tot een verbetering van het coffeeshopbeleid.
In de commissievergadering van vorige week werd een raadsvoorstel behandeld dat het straks mogelijk maakt om coffeeshops te toetsen aan de wet Bibob. Deze wet stelt de gemeente in staat om bij ernstig gevaar in te grijpen.