Experiment Zutphen

Zutphen • 3 coffeeshops •

Logo gemeente Zutphen

De Stentor 29-08-2019 Zutphen krijgt als 'controlegemeente' alsnog rol in de wietproef  

De eigenaar van coffeeshops Plein 48 en The Zoo is blij dat het experiment zélf aan Zutphen voorbij gaat. De derde coffeeshop in de stad is Liberty. ,,Ik ben blij dat we geen enclave zijn geworden in een grote regio waar verder geen enkele stad meedoet. De kans dat onze klanten weg zouden blijven is natuurlijk aanwezig als de legaal aangeleverde wiet ze hier niet zou bevallen. Dan gaan ze een stad verder hun spul halen”, zegt een van de eigenaren, die niet met naam in de krant wil. ,,We zijn dan wel een legale bedrijfstak, maar dat wordt nog lang niet zo door iedereen gezien. En dat is niet goed voor je naam.”

Lokaal Gelderland 28-09-2019 Zutphen heeft nog een kans om mee te doen met wietproef 

Zutphen gaf in juni aan dat ze wel oren hebben naar de proef! Met een krappe meerderheid van de stemmen werd deze motie toen aangenomen. Burgemeester Annemieke Vermeulen gaf toen al aan niet perse voorstander te zijn: "Een voorwaarde voor het meedoen is dat alle coffeeshophouders in de gemeente mee willen werken. Ik heb met hen gesproken en ze willen het niet. Ze mogen dan alleen nog maar staatswiet verkopen, wat een inperking is van hun handel."

Besluit Raad 03-06-2019 Motie 20-05-2019 (pag. 150 - 163)

"7 MOTIE: DEELNEMEN AAN EXPERIMENT WIETPROEF, GRIFFIENR.: 2019-M0008 (Audiopositie 00:24:42)
De VOORZITTER: “Dan komen we bij agendapunt 7. Dat is de motie: Deelnemen aan experiment Wietproef. Wie had deze motie ingediend? Dat is D66. U krijgt eerst het woord. Ik inventariseer meteen wie nog meer het woord wil voeren. Dat is de SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, BewustZW, CDA, VVD, de Stadspartij en Burgerbelang. Mevrouw Timmer.” "

"De VOORZITTER: “De motie is aangenomen, hoor ik dan, met vijftien stemmen voor en veertien tegen.” Besluit: Aangenomen."

Handelingen 20-05-2019  15 MOTIE: DEELNEMEN AAN EXPERIMENT WIETPROEF, GRIFFIENR. 2019-M0008, Besluit: Aangehouden.

“(…) draagt het college op :i) Gemeente Zutphen aan te melden bij het Rijk als gemeente die deel wil nemen aan de proef experimenteren regulering legale wietteelt.

  1. j) In gesprek te gaan met de coffeeshops in onze gemeente om actief deel te nemen aan het experiment. En gaat over tot de orde van de dag.” Besluit: Aangehouden. Geen amendementen ingediend."

 

Memo (Forum / raad) 13-05-2019 aan de gemeenteraad van het college van burgemeester en wethouders gemeente Zutphen

Argumenten tegen aanmelding belangstellingsregistratie: • Geen draagvlak coffeeshopexploitantenAlle coffeeshops in een deelnemende gemeente zijn verplicht deel te nemen aan de proef. De coffeeshopexploitanten in Zutphen hebben eerder aangegeven voorstander te zijn van een proef met gereguleerde wietteelt, omdat het feit dat al hun handelingen in het kader van de bevoorradingen illegaal zijn en zij daarvoor vervolgd kunnen worden. Door exploitanten is aangegeven hier graag open en transparant over te willen zijn.Met de coffeeshopexploitanten is contact geweest over mogelijke deelname aan het voorliggende experiment. Hoewel de exploitanten graag de achterdeurproblematiek gelegaliseerd willen hebben, zien zij dusdanige bezwaren in de huidige opzet van de proef dat zij geen voorstander zijn van deelname.

“Conclusie - Aan het tweede onderdeel van de oproep in de motie is reeds invullinggegeven door in gesprek te gaan met de coffeeshopexploitanten. Daaruit is gebleken dat er geen draagvlak is onder de Zutphense coffeeshopexploitanten om deel te nemen aan het experiment in deze vorm. Gezien het ontbreken van dit draagvlak bij de coffeeshopexploitanten raad ik de motie af.”

 

DS 10-05-2019 Zutphen wil meedoen aan wietproef

“D66, GroenLinks, Burgerbelang en SP roepen het college in een motie op om de gemeente Zutphen bij het rijk aan te melden voor de proef om te experimenteren met de regulering van legale wietteelt. Sinds eind april kunnen Nederlandse gemeenten zich hiervoor aanmelden. Maximaal tien gemeenten komen hier uiteindelijk voor in aanmerking en de raad vindt dat Zutphen er daar een van moet zijn. De motie wordt maandag 20 mei behandeld in de raad.”

" Voordat het college Zutphen aanmeldt bij het rijk moet er volgens de raad eerst in gesprek worden gegaan met de coffeeshophouders in de gemeente. Alle coffeeshops binnen de gemeente Zutphen moeten bereid zijn deel te nemen."

 

Motie 06-05-2019 Deelnemen aan experiment Wietproef (D66, GL, BurgerBelang en SP)

motie gemeenteraad zutphen 06 05 2019 2

motie gemeenteraad zutphen 06 05 2019 2 2

Brief 23-04-2019 Standpunt coffeeshopexploitanten experiment gesloten coffeeshopketen

"Maar als eerste willen u mededelen dat wij, de Zutphense coffeeshops, voor een experiment zijn om het huidige kromme achterdeur beleid op een goede wijze te organiseren.
l. Dit experiment is naar onze mening (de Zutphense coffeeshops) een politiek compromis tussen de regeringspartijen onderling, het CDA en CU zijn niet blij met dit experiment en werken een goed plan wellicht tegen daardoor zijn er veel onduidelijkheden, voor zowel gemeenten, kwekers, de coffeeshops en hun bezoekers.
2. Veel grote en middel grote gemeenten haken af om diverse redenen, ook gemeenten uit de provincie Overijssel waaronder Deventer, hebben aangegeven niet mee te zullen doen.
3. Wij zijn van mening dat een stad als Zutphen niet representatief is voor het experiment als omliggende gemeenten (Deventer, Apeldoorn, Doetinchem) niet mee zouden doen. De genoemde gemeenten liggen op een steenworp afstand van Zutphen, klanten zouden naar deze gemeenten kunnen gaan voor hun softdrugs, als blijkt dat de kwaliteit of prijs van de "staatswiet" niet de juiste is.
4. Wij vrezen dat we geofferd zullen worden als blijkt dat het experiment, zoals het er nu ligt, niet werkt en dit zou schadelijke gevolgen kunnen hebben voor Zutphen en haar inwoners.
5. Het is belangrijk om je als coffeeshop te onderscheiden door verschillende soorten en smaken, etc. aan te bieden, zo heeft elke shop zijn eigen assortiment (bv. niet ieder restaurant heeft precies dezelfde kaart en exact dezelfde smaak van zijn gerechten).
6. We hebben het steeds over wiet, maar 20% van onze bezoekers rookt buitenlandse hasj, de nederhasj die wij vroeger in ons assortiment hadden werd niet of nauwelijks verkocht, deze soorten verkopen we al enkele jaren niet meer.
7. voor een kweker zal het niet rendabel zijn om voor Zutphen te gaan kweken; de kostprijs van de wiet zal hoog zijn, door alle opgelegde maatregelen conform de voorwaarden van het huidige experiment en de lage afname van het aantal kilo's zullen de prijs verder opstuwen.
8. De Raad van State heeft aangedrongen op een verruiming van het huidige experiment.
9. Wij hopen dat Den Haag, mede door de afwijzing van de gemeente Zutphen en de druk van VNG, met een beter voorstel komt!
10. Na vier jaar zouden we volgens dit experiment zelfs weer terug naar de oude situatie moeten, dat kan toch niet!
11. Er komt nog een Kamerdebat, wij verzoeken de gemeente Zutphen dit debat af te wachten om een definitief besluit te nemen!
12. Wij vragen de gemeente Zutphen nog eens heel goed naar de huidige vorm van dit experiment te kijken en hopen dat men een verstandige besluit in deze neemt."