Experiment Roermond

Roermond • 2 coffeeshops •

Het logo van de gemeente Roermond

De Limburger 18-05-2021 Procedure nieuwe coffeeshops Roermond ligt stil.

De procedure om tot twee nieuwe coffeeshops te komen ligt stil tot de rechtszaak. Zeven gegeadigden 'in de ijskast'. 

De Limburger 12-09-2019 Controlegemeente wietproef: wat betekent dat voor coffeeshops Roermond?  

 

1Limburg 29-08-2019 Roermond moet controlegemeente worden in wietproef 

In Roermond wordt niet geëxperimenteerd met legale wietteelt. De gemeente gaat functioneren als 'vergelijkingsgemeente'. De bevindingen van de gemeenten waarin wel wordt geëxperimenteerd kunnen daarmee worden vergeleken. Bovendien is Roermond daarmee reserve voor als er nog een gemeente in de proef afhaakt.

DL 18-06-2019 Politiek Roermond juicht deelname aan wietproef toe 

"Lovend. Dat was in een woord het commentaar van nagenoeg de hele Roermondse politiek op het besluit van burgemeester Rianne Donders de stad aan te melden voor de wietproef."

Besluitenlijst BM 17-06-2019 

Experiment gesloten coffeeshopketen (onder 4.1)
Volgens afspraak vindt overleg plaats over de aanmelding van Roermond voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Behandeling vindt plaats in één termijn.
De zeven woordvoerders maken diverse opmerkingen over de aanmelding voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Naar aanleiding hiervan deelt burgemeester Donders mede:
1. dat het besluit om wel of niet aan te melden een bevoegdheid is van de burgemeester, uiteraard daarbij zoveel mogelijk rekening houdende met de wensen die er leven binnen de gemeenteraad;
2. de minister duidelijk heeft gemaakt dat het Venloos model van handhaving van het I-criterium in strijd is met Europese regelgeving en daarom zeer waarschijnlijk niet toelaatbaar;
3. graag te willen meedoen aan het experiment maar er zijn ook veel vragen, die ook vanavond zijn benoemd, en daarover zal overleg plaatsvinden. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen wordt uiteindelijk besloten of de aanmelding definitief wordt;
4. er vindt overleg plaats met andere Limburgse coffeeshopgemeenten;
5. ook met de coffeeshophouder wordt gesproken;
6. de APV moet zeker worden aangepast, maar het is nog niet duidelijk op welke punten;
7. vanaf 10 juli komen er zes belangrijke weken, daarna is er wellicht meer te zeggen maar pas in januari 2020 zal duidelijk zijn welke gemeenten aan het experiment gaan meedoen.

DL 16-06-2019 Roermond wil zekerheden over deelname aan landelijke wietproef.

"Roermond wil meedoen aan de landelijke wietproef, maar wil eerst uitsluitsel over een aantal zaken. Daarom heeft de gemeente zich onder voorbehoud aangemeld.

Probleem voor Roermond is dat de inschrijftermijn voor deelname aan het experiment met legaal geteelde wiet 10 juni eindigde, terwijl de gemeente niet weet of ze aan alle voorwaarden kan voldoen. Een van de spelregels is dat grensgemeenten het zogeheten ingezetenen criterium moeten handhaven en geen buitenlanders mogen toelaten in de coffeeshops. In Roermond bestaat de helft van de klanten uit Duitsers. De discussie over het coffeeshopbeleid loopt al jaren, maar besluiten over verplaatsing en/of handhaving van het ingezetenen criterium zijn nog niet gevallen.

Wil Roermond serieus kans maken, dan moet de gemeente dat criterium binnen afzienbare tijd invoeren. Dat druist in tegen de afspraken die burgemeester Rianne Donders met de raad heeft gemaakt over besluitvorming in december op basis van tal van onderzoeken. Bovendien zijn er kosten aan verbonden, zoals ook met deelname aan de proef kosten zijn gemoeid. Daarnaast zal er extra politiecapaciteit nodig zijn om te voorkomen dat de straathandel welig gaat tieren als Duitsers de coffeeshops niet meer in mogen. Roermond schat die kosten op jaarlijks zo’n 180.000 euro, extra politiecapaciteit niet meegerekend."