Experiment Midden-Groningen

Midden-Groningen • 2 coffeeshops •

RTV Noord 24-09-2019 Midden Groningen toch reservegemeente voor wietproef 

Volgens burgemeester Adriaan Hoogendoorn staat zijn gemeente klaar om in te stappen als een van de tien deelnemende gemeenten uit het project stapt. Hoogendoorn benadrukt dat het momenteel 'niet aan de orde is' dat Midden-Groningen alsnog meedoet aan de proef, en zegt hij: 'Het is ook niet zo, dat we per se meedoen als er een gemeente afvalt.'
Volgens de burgemeester is het bijvoorbeeld denkbaar dat het Rijk dan besluit om verder te gaan met negen gemeenten. In het regeerakkoord is een maximum van tien deelnemende gemeenten afgesproken. Maar ook de gemeente zelf kan zich alsnog negatief uitspreken over deelname.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: 'Het is ook niet zo, dat we per se meedoen' (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)fotocredit Braakman

RTV Noord 29-08-2019 Midden-Groningen 'controlegemeente' bij wietproef 

De gemeente Midden-Groningen mag niet experimenteren met legale wietteelt, maar krijgt wél een rol in de proef. De gemeente is met nog zes andere gemeenten in ons land voorgedragen als 'vergelijkingsgemeente'.
Naast Midden-Groningen zijn ook Lelystad, Roermond, Hoorn, Helmond, Zutphen en Tiel uitverkozen voor een rol als controlegemeente. Eerder werd al bekend dat de gemeente Groningen één van de tien gemeenten is die wel meedoet aan de wietproef.

Raadscommissie 13-06-2019 (kijk hier ook terug)

"Het kabinet ontwikkelt een experiment om het telen van hennep voor recreatief gebruik mogelijk te maken. Het doel van het experiment is om te onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep aan de coffeeshops kan worden geleverd, zonder dat dit verboden is (gesloten coffeeshopketen). De gemeente Midden-Groningen heeft in juli 2018 per brief aan de Minister van Justitie haar belangstelling kenbaar gemaakt voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. De openbaar gemaakte spelregels leiden echter tot tegenstand bij de coffeeshops. Een van de genoemde knelpunten betreft het ontbreken van vooronderzoek naar de kwaliteit en de prijzen van de softdrugs die worden geproduceerd door de tien aangewezen telers binnen het experiment. Voordat het experiment start, moeten hieraan duidelijke voorwaarden worden gesteld. De gemeente Midden-Groningen meldt zich daarom aan onder voorbehoud van een aantal wijzigingen aan de opzet, waardoor de risico’s beter kunnen worden ingeschat en indien nodig bij voorbaat kunnen worden ingeperkt. Het is van belang dat deze wijzigingen leiden tot voldoende vertrouwen in het experiment bij de gemeente en bij de coffeeshops. Indien de twee coffeeshops in de gemeente Midden-Groningen als enige coffeeshops in de omgeving deelnemen aan het experiment, brengt ze dit in een te kwetsbare positie. Hierover wordt de raad geconsulteerd waarbij ook de twee coffeeshophouders worden uitgenodigd." 

DvhN 12-06-2019 Oldambt zegt (onder voorwaarden) 'ja' tegen proef: Legale wietverkoop van Duitse grens tot en met stad Groningen

"De gemeente Oldambt heeft het ministerie laten weten ‘het mooi te vinden als Oldambt gezamenlijk met Midden-Groningen en Groningen aan het experiment met het telen van legale wiet kan deelnemen’."We hebben dan een pilot vanaf de grens met Duitsland tot en met de stad Groningen, de A7-variant", zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt. Haar collega-bestuurders zijn op de hoogte van het idee.Oldambt is de enige grensgemeente in Noord-Nederland die oren heeft naar de proef, de stad Groningen de enige grote stad die het aandurft. Als Oldambt daadwerkelijk mag meedoen, dan geldt het zogenaamde ingezetenencriterium.Dat houdt in dat de coffeeshops buitenlandse bezoekers dienen te weren bij de deur. Sikkema: "Wij willen dat het kabinet een streep door die voorwaarde zet. Dat is voor ons een absoluut harde eis." "

RTV Noord 29-05-2019 Midden-Groningen twijfelt over deelname aan wietproef van kabinet

"De gemeente Midden-Groningen twijfelt of het zich aanmeldt voor het experiment van het kabinet om de legale teelt van wiet mogelijk te maken. Midden-Groningen wil meedoen, op voorwaarde dat de opzet op een aantal punten wordt gewijzigd. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is sceptisch, als de opzet blijft zoals het nu is."
"Wat zijn de bezwaren?Een van de bezwaren die de gemeente heeft, is dat er in de ogen van Midden-Groningen nog niet genoeg onderzoek is gedaan naar de variatie in aanbod van soorten wiet en de kwaliteit en prijs van de softdrugs die binnen de proef geproduceerd gaan worden. 'Van de coffeeshophouders vernemen we dat de kwaliteit van de staatswiet niet kan tippen aan de kwaliteit die ze nu leveren', zegt Hoogendoorn. 'Mogelijk wordt de prijs ook hoger. Daardoor is men bang dat er een vlucht komt naar straathandel, waardoor ze hun bestaansrecht verliezen.' "

"Op 13 juni gaat burgemeester Hoogendoorn in gesprek met de raad en belanghebbenden over de beslissing om mee te doen of niet. Daarna neemt de burgemeester een definitief besluit."

collegevoorstel experiment gesloten coffeeshopketen 21-05-2019

"1. Voorstel
-Instemmen met het voorstel om de gemeente Midden-Groningen aan te melden bij de rijksoverheid voor het experiment gesloten coffeeshopketen onder voorbehoud dat;
1) de opzet en spelregels van het experiment dusdanig worden aangepast, dat het mogelijk wordt de slagingskans van het experiment te beoordelen en de gesignaleerde risico’s in te perken, voordat het experiment start
2) de betreffende aanpassingen tot draagvlak bij de coffeeshops hebben geleid
3) de omliggende gemeenten ook deelnemen
-Instemmen met het consulteren van de raad en belanghebbenden in een commissievergadering, waarna de burgemeester een definitief besluit neemt."