Schaarse vergunningen

Artikelindex

Wat is een schaarse vergunning?

Een vergunning is schaars wanneer:

• het gemeentebestuur vooraf een vergunningplafond vaststelt, waardoor het aantal te verlenen vergunningen gemaximeerd is;
het aantal aanvragers het maximaal aantal beschikbare vergunningen overstijgt;
• een verdeelprocedure moet worden uitgevoerd om te kunnen bepalen aan welke aanvragers wel en geen vergunning zal worden toegekend. Vergunningen kunnen op verschillende manieren worden 'verdeeld': via het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, een loting, een veiling of door de verschillende aanvragers op vooraf bepaalde criteria met elkaar te vergelijken.
 
Overgangsperiode
 
Bij het wijzigen van een bestaand schaars vergunningstelsel moet een overgangsperiode in acht worden genomen, tenzij het gemeentebestuur bereid is bestaande vergunninghouders compensatie te bieden.
 
Handhaafbaarheid en draagvlak
 

Blijkt een vergunningstelsel niet handhaafbaar te zijn, dan kan daarmee het draagvlak van het vergunningstelsel worden ondergraven en uiteindelijk ook de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur.

Bevoegdheid gemeenteraad

De gemeenteraad is bevoegd een schaars vergunningstelsel in te stellen, in te richten en aan te passen. De raad kan besluiten een deel van deze bevoegdheid toe te delen aan het college. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de bevoegdheidsverdeling tussen raad en college en over de verdere inrichting van een vergunningstelsel moet de raad goed worden geïnformeerd door het college.

vergunningverleend

De redactie heeft een groot aantal documenten beschikbaar gemaakt gerangschikt per stad - De meest recente documenten staan bovenaan. Ook is er een pagina gewijd aan documenten van de VNG.

Van de volgende steden zijn documenten verzameld: 

 
 

De redactie werkt verder aan het verzamelen van relavante informatie.