Coffeeshopbeleid Heerlen

Gemeente Heerlen logo

Coffeeshops Heerlen (open 16.00-21.00)

Coffeeshop Happy Days 

Coffeeshop Twins 

Dossier wietexperiment Heerlen

Ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen voorgelegd aan ...

03-12-2021 Burgemeester: 'Haast maken met wietproef, twee coffeeshops in Heerlen blijft genoeg'

Het wietexperiment laat te lang op zich wachten, vindt burgemeester Roel Wever van Heerlen. „Dat heb ik de bewindslieden laten weten. Het moet sneller, maar ik heb daar helaas geen invloed op.”

28-12-2020 1Limburg Geen derde coffeeshop in Heerlen

De gemeente Heerlen gaat het aantal coffeeshops binnen de gemeentegrenzen voorlopig niet uitbreiden van twee naar drie. Dat laat burgemeester Roel Wever per brief aan de gemeenteraad weten. Het gemeentelijk beleid staat weliswaar drie coffeeshops toe, maar een derde wiettent krijgt voorlopig geen vergunning van de burgemeester.

Aanleiding voor het besluit is onder meer de wietproef waar Heerlen aan mee gaat doen. "Die start in het najaar van 2021", verwacht Wever. Dat experiment is erop gericht om te kijken of het mogelijk is om de levering, in- en verkoop van marihuana geheel legaal te laten verlopen.

 

24-06-2020 VVD-er Roel Wever wordt de nieuwe burgemeester van Heerlen 

 Roel Wever Foto Gemeente Heerlen 

De gemeenteraad heeft VVD-senator Roel Wever voorgedragen als opvolger van Emile Roemer, die als burgemeester in Alkmaar gaat werken. 

01-05-2020 1Limburg Tien jaar lang geen coffeeshop op probleemlocatie Heerlen

 

Als het aan de gemeente Heerlen ligt, komt er de komende tien jaar geen nieuwe coffeeshop meer op een probleemlocatie in de wijk Heerlerbaan.
Op die manier moet worden voorkomen dat de overlast die er rond de voormalige coffeeshop The Brothers hing, weer terugkomt.

De openbare orde en veiligheid waren rond de coffeeshop stelselmatig in het geding. Om de overlast tegen te gaan, besloot de gemeente de vergunning van de coffeeshop in te trekken en de zaak te sluiten. Burgemeester Emiel Roemer wil omwonenden en ondernemers in de buurt nu voor langere tijd beschermen door een nieuwe drugszaak voor langere tijd te verbieden.

29-11-2019 Gemeenteblad Bekendmaking vrijgekomen coffeeshopvergunning Heerlen-Stad

De burgemeester van Heerlen maakt bekend dat de exploitatievergunning voor een coffeeshop in het gebied Heerlen-Stad per 01 januari 2020 vrij komt.

Gegadigden kunnen vanaf 29 november 2019 tot uiterlijk 25 januari 2020 een volledige aanvraag indienen. De vrijgekomen vergunning wordt verdeeld volgens de daartoe vastgestelde beleidsregels 'verdeling exploitatievergunningen coffeeshops Heerlen 2019'. Per aanvrager wordt slechts één aanvraag in behandeling genomen. Enkel aanvragen die voldoen aan indieningsvereisten (als bedoeld in artikel 4 van voorgenoemde beleidsregels), aangevuld met het formulier Wet Bibob, komen in aanmerking voor deelname aan de loterij.

Emile Roemer blijft langer aan als burgemeester van Heerlen ... - De  Limburger Mobile Foto NRC

12-11-2019 Officiele bekendmakingen Beleidsregels inzake verdeling exploitatievergunningen coffeeshops gemeente Heerlen

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Heerlen op 05 november 2019 (met terugwerkende kracht),
de wnd. burgemeester, E.G.M. Roemer

11-11-2019 Limburger Heerlen gaat coffeeshopvergunning verloten als er meerdere gegadigden zijn 

De schaarse vergunning die vrijkomt nu de exploitante van Capricorn stopt, wordt verloot als er meerdere gegadigden zijn. In de toekomst krijgen coffeeshops een vergunning voor tien jaar (zie info schaarse-vergunning).

05-11-2019 Beantwoording raadsvragen VVD iz opzeggen huur coffeeshop Capricorn Coffeeshop