Coffeeshopbeleid Groningen

Artikelindex

  References - PolderValley

 

 

 

Twitter 23-10-2021 

 

Sikkom, 17-08-2021 Coffeeshops Vliegende Hollander en Reykjavik dicht. Voorraad is in beslag genomen door politie

Uit een pand in het Soephuisstraatje in Groningen werd vorige week woensdag een grote lading softdrugs weggehaald door de politie. Het blijkt te gaan om de voorraad van coffeeshops De Vliegende Hollander (Zuiderdiep) en Reykjavik (Spilsluizen). 
Beide coffeeshops zijn al een paar dagen gesloten. Aan de deur hangt een briefje: ‘Gesloten wegens omstandigheden, excuses voor het ongemak’. Bronnen melden dat het te maken heeft met de drugsvangst aan het Soephuisstraatje. De politie kreeg vorige week woensdagavond een melding binnen dat een overval gaande was. Aangekomen op de plaats delict bleek van een overval geen sprake te zijn.

Later blijkt dat mensen het pand probeerden binnen te komen. Die zijn niet door de politie aangetroffen. Wel vonden agenten een enorme lading softdrugs. Omstanders verklaren dat tientallen dozen en een aantal tassen uit de woning werden gehaald, vermoedelijk met softdrugs. De politie meldt later in ieder geval dat een hoeveelheid softdrugs in beslag is genomen en vernietigd.

“Ze hebben hun complete voorraad op een plek bewaart. Dom, want nu hebben ze niks meer om te verkopen. Dan heeft het geen nut om de zaak open te gooien.” 
Zeker is in ieder geval dat ze niet op last van de burgemeester zijn gesloten. En zeker is dat Groningen op dit moment nog maar tien coffeeshops telt die open zijn. Volgens verschillende eigenaren is dat veel te weinig voor een stad met 203.000 inwoners en een enorme regiofunctie.

 

HarerWeekblad, 21-01-2020 2020. Verdachte van gewapende overval op coffeeshop De Schavuit in Groningen tegen zijn zin naar Pieter Baan Centrum

De 56-jarige S.T. die wordt verdacht van een gewapende overval op coffeeshop De Schavuit in Groningen moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat heeft de rechtbank bepaald.

Werkgroep X

Coffeeshopbeleid Groningen, dossier Werkgroep X, september 2020


Dossier experiment met een gesloten cannabisketen Groningen (stad)

DvhN, 21-08-2017 Coffeeshop ‘De Schavuit’ in Groningen op koers, buurt houdt zorgen

De nieuwe coffeeshop in het voormalige café De Kachel aan het Schuitendiep in Groningen opent vermoedelijk in oktober. De buurt is bezorgd.
De coffeeshop van Stadjer René Mertens gaat De Schavuit heten. In de buurt zijn zorgen. Naast het pand van de shop zit een steeg die naar meerdere woningen leidt. Bewoners zijn bang dat klanten bij hun voordeur gaan rondhangen.

Theo Buissink is betrokken bij de coffeeshop als adviseur. Hij zegt dat er aandacht is voor die zorgen. ,,We snappen dat er angst is. Maar het is vooral angst voor het onbekende.’’ 

Antwoord burgemeester Ruud Vreeman op raadsvragen van D66 over het coffeeshopbeleid van Groningen, 05-02-2014 

1. Hoeveel verzoeken zijn er sindsdien gedaan om een nieuwe coffeeshop te vestigen in de stad Groningen?
-Sindsdien is meerdere malen geinformeerd naar de mogelijkheid tot het vestigen van een coffeeshop in de stad. Tot op heden is een officiele aanvraag ingediend.

2. Hoeveel vergunningen zijn er sindsdien ook daadwerkelijk verleend voor het vestigen van een coffeeshop in de stad Groningen?
-Sindsdien is een gedoogbeschikking verleend. Deze gedoogbeschikking is op 22 januari 2014 afgegeven ten behoeve van het exploiteren van een coffeeshop aan de Korenstraat 8.

3. Zijn er ook verzoeken afgewezen? Zo ja, op grond van welke overwegingen?
-In een geval is daadwerkelijk een gedoogbeschikking aangevraagd. Deze is inmiddels verleend.

4. Welke conclusies verbindt het college aan de afwijzende houding van de minister van Veiligheid en Justitie betreffende de regulering van wietteelt?

5. Welke rol ziet het college in de navolgende periode voor de gemeente Groningen richting andere gemeenten en richting de minister om de eerder geformuleerde positieve grondhouding ten opzichte van regulering vorm te geven?

6. Wat is het gevolg van de uitspraak van de minister voor de houding en inzet van de in dit dossier samenwerkende gemeenten?
-De door verschillende gemeenten ingestuurde plannen inzake wietteelt hebben geen veranderinggebracht in de "houding van de minister" ten aanzien van gereguleerde wietteelt Ik blijf echter van mening dat regulering van wietteelt voordelen heeft vergeleken met de huidige praktijk. Ik zal daarom in lijn van door uw raad aangenomen motie (van 27 maart 2013) zoveel mogelijk blijven aansluiten bij de diverse initiatieven die worden ontplooid om te komen tot gereguleerde wietteelt. Hierbij zal ik meedoen aan gezamenlijke activiteiten en waar mogelijk in gezamenlijkheid optrekken richting kamer en kabinet. In dat kader heeft wethouder Schroor als locoburgemeester tijdens een bestuurlijke bijeenkomst op 31 januari het manifest "joint regulation" ondertekend. Door middel van dit manifest, dat is aangeboden aan het kabinet, wordt een krachtig signaal afgegeven richting de politick om het lokale bestuur ruimte te geven om te komen tot een vorm van gereguleerde wietteelt. Ik leg mij dus niet neer bij de afwijzende houding van de minister.