Stichting Maatschappij en Cannabis

Op 4 juli 2014 is de Stichting Maatschappij en Cannabis opgericht. De website www.cannabis-kieswijzer.nl is een onderdeel van deze stichting.

Stichting Maatschappij en Cannabis is op 24 maart 2021 met ingang van 1 januari 2020 aangemerkt als ANBI stichting. 

 

De stichting heeft ten doel:

  1. het voor algemeen publiek verzamelen, analyseren en ontsluiten van (wetenschappelijke) informatie op het gebied van het gevoerde of voorgenomen lokale, regionale, nationale en/of internationale beleid ten aanzien van legale en illegale drugs, waaronder met name cannabis (hasj en wiet)
  2. het bevorderen van de volksgezondheid door het nastreven van decriminalisering van zowel cannabisgebruik als kleinhandel in cannabis
  3. het bevorderen van de normalisatie van de (thuis-)kweek van cannabis
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het beheren van de website "www.Cannabis-Kieswijzer.nl"
  2. het opzetten en beheren van het (digitale) archief en de (digitale) mediatheek en bibliotheek "Koos Zwart"
  3. het vervaardigen en uitgeven van publicaties (teksten, afbeeldingen en beeld of geluidsdragers)
  4. het organiseren van (wetenschappelijke) bijeenkomsten
  5. het (eventueel) oprichten van een vereniging voor representatieve vertegenwoordiging bij het vinden van mogelijke oplossingen van drugsproblemen

Bestuur Artikel 4.8 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, behoudens eventueel een niet bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakte kosten. Het bestuur is bevoegd aan een lid van het bestuur een vaste periodieke onkostenvergoeding toe te kennen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

  
 
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Jeroen Bos
Penningmeester: Lisa Lankes
Secretaris: Gerrit Jan ten Bloemendal
 
Contactgegevens
Stichting Maatschappij & Cannabis
Obrechtstraat 1
3572 EA Utrecht
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
IBAN: NL 83 ABNA 0459779745
KVK: 61083364
RSIN of fiscaal nummer: 854198209

 

De website www.cannabis-kieswijzer.nl vervulde een centrale rol in de opkomstbevorderingsacties van coffeeshopbedrijven en –ondernemersverenigingen: op posters, flyers, folders, filtertipboekjes, jointdoosjes (etc.) en op hun websites werd de cannabis-kieswijzer genoemd. Ook andere cannabis(consumenten)organisaties en – websites verwezen naar de informatie van cannabis-kieswijzer. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2010, 2012 en 2017 de Provinciale Statenverkiezingen van 2011, 2015 en 2019, de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, 2013, 2014, 2017 en 2018 en de verkiezingen voor het Europese Parlement van 2014 en 2019 heeft de redactie van cannabis-kieswijzer (objectieve) informatie verstrekt en beschikbaar gemaakt over de verkiezingen zelf en de cannabisvriendelijkheid van de deelnemende partijen. Steeds werkend met de slogans: Laat je stem niet in rook opgaan, Stem bewust, Ga stemmen! Stem cannabisvriendelijk. Laat je stem niet verdampen!