Het gedoogde en strafbare op een rijtje: de Aanwijzing en Richtlijn per 1 maart 2015

Aanwijzing Opiumwet

Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 4 Wet RO 

Van: College van procureurs-generaal

Aan: Hoofden van de OM-onderdelen

Registratienummer: 2015A003 

Datum inwerkingtreding: 01-03-2015

Publicatie in Stcrt.: 27 februari 2015 

Vervallen: Aanwijzing Opiumwet (2012A021)

Relevante beleidsregels OM: Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs (2015R019), Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs (2015R018), Aanwijzing Afpakken (2013A021)

Wetsbepalingen: Artt, 2, 3, 3b, 4, 10, 10a, 11, 11a, 11b, 12, 13 en 13b Opiumwet

SAMENVATTING

Deze aanwijzing heeft betrekking op de opsporing en de vervolging van personen die delicten uit de Opiumwet begaan. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de bestuurlijke en strafrechtelijke aspecten van het gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops en aan de vervolging van voorbereidingshandelingen met betrekking tot lijst II-middelen. Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant.

Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs

Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4 Wet RO

Van: College van procureurs-generaal

Aan: hoofden van de OM-onderdelen

Registratienummer: 2015R019

Datum inwerkingtreding: 01-03-2015

Publicatie in Stcrt .: 25 februari 2015

Vervallen: richtlijn Opiumwet, softdrugs (2011R010), richtlijn Opiumwet, inzake qat (2014R001)

Relevante beleidsregels OM: aanwijzing Opiumwet (2015A003), aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen (2015A001)

Wetsbepalingen: art. 3 en 11 Opiumwet

BESCHRIJVING

Deze richtlijn heeft betrekking op alle verboden handelingen met betrekking tot softdrugs (hennepproducten, qat en paddo’s). Voor deze richtlijn is de plaatsing op lijst II van de Opiumwet bepalend, niet de fase in het productieproces waarin de drugs zijn aangetroffen en/of het veronderstelde gevaar voor de volksgezondheid. Bij enkele delicten geldt een verzwaarde recidiveregeling. In beslaggenomen drugs worden onttrokken aan het verkeer. Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant.